Portada AulaMdia
Segona producció de la col·lecció "Educar en Comunicació"
DVD  El cinema a l'aula
DVDs


http://assurance-sante-entreprise.com/


AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
AulaMèdia ha posat en circulació la seva segona producció en format DVD. Després de la declaració de principis sobre lEducació en Mitjans del primer, que dóna títol a la col·lecció: "Educar en Comunicació"; es presenta ara El cinema a laula, obra també de la jove realitzadora, Carmen Marfà; on sens expliquen les claus de la introducció del cinema a leducació, des de les mateixes aules de Primària i Secundària.

Amb una estructura fílmica àgil i ordenada, aquesta producció audiovisual ens va desgranant, a través descenes de gran interès pedagògic recollides a diversos centres, laplicació pràctica dactivitats i recursos sobre laprenentatge del cinema i de la comunicació.

Dividit en dues parts, Primària i Secundària, el DVD ens transmet, a més, la passió dels seus participants per una forma innovadora i reflexiva dentendre leducació i, sobretot, per una connexió directa amb les necessitats i desitjos de lalumnat. El cinema representa un revulsiu, un autèntic despertador per dinamitzar les nostres aules. És una via motivadora per a la majoria dels nens i nenes, dels nois i noies; i una forma de recuperar aquells que mostren dificultats per adaptar-se als esquemes tradicionals de lensenyament. El cinema, i tota la imatge audiovisual, desenvolupa millor que altres disciplines les habilitats comunicatives, expressives, visuals i espacials; es constitueix com un factor clau per esperonar la imaginació i la sensibilitat social i artística.

També queda ben patent en aquest nou document audiovisual dAulaMèdia que el cinema, a més de ser una eina complementària daltres matèries escolars, és el camí idoni per iniciar lalumnat en laprenentatge del llenguatge i de les tècniques audiovisuals bàsiques. Cal ser ben conscients, per exemple, que la profunditat dun pla, la música, la il·luminació, un determinat moviment de càmera ens diuen coses que no són expressades verbalment i que és imprescindible que els ciutadans del segle XXI sàpiguen, descodifiquin i puguin apreciar.

També es tracta, com planteja aquest DVD, dentendre el cinema com un factor que afavoreix la reflexió, que pot fer prendre postures, formar-se opinions davant les històries de vida que apareixen a les pantalles. Una educació cinematogràfica que té, a més, com un dels seus objectius, formar espectadors per trencar amb lhàbit dempassar-se pel·lícules sense pensar-les, sense acostar-se tranquil·lament, assossegadament a elles i gaudir de les seves imatges, de les seves propostes visuals, de les seves idees...

El desplegament didees i propostes de El cinema a laula ens marca la ruta -immensa, riquíssima- del cinema com a espai educatiu, que ens ajuda a llegir millor la cultura audiovisual. Finalment aquesta producció dAulaMèdia, ens suggereix -entre línies- que la nostra societat de la informació donaria un pas important per a la seva democratització si li correspongués a lescola gestionar socialment el patrimoni cinematogràfic (amb tota la càrrega comunicativa, històrica, artística, vital...).

No permetre lentrada a les aules dun llenguatge -el cinematogràfic, laudiovisual en definitiva- que sinfiltra en els teixits més elementals de la vida quotidiana amb una potència ideològica incommensurable, ja no només és deixadesa o incapacitat per percebre la realitat; és no contemplar el dret de lalumnat, de la ciutadania a leducació crítica, artística i comunicativa pròpia del present.

 

> exhaurit <

 
 
Enregistrament del reportatge "El cinema a l'aula"
 

 
Segona producció de la col·lecció "Educar en Comunicació"
El cinema a l'aula
AulaMèdia, 2007
Durada: 40'
Portada AulaMdia