Illacrua, núm. 107. Març de 2003
 
Cap a una Plataforma per l'Educació en Comunicació

Durant la Trobada 2003 "El futur de l'Educació en Comunicació", organitzada per AulaMèdia a Barcelona, es va constatar la necessitat d'impulsar una plataforma per potenciar la implantació de l'Educació en Comunicació d'una forma generalitzada a l'Educació Primària i a l'Eso. Com a pas previ, s'ha endegat un procés per crear una Taula per l'Educació en Comunicació formada per persones a títol individual que elaborin unes línies de treball i un calendari d'actuacions a proposar a les associacions, sindicats i persones interessades a formar part d'aquesta Plataforma.

Algunes de les línies d'actuació esbossades són: la dotació tecnològica per a l'educació (per possibilitar la producció de documents mediàtics), la formació (tècnico-expressiva i didàctico-crítica) i l'assessorament, així com l'Educació en Comunicació en el currículum obligatori (l'alfabetització en comunicació dels alumnes per poder realitzar una lectura crítica i produir mitjans de comunicació).

Les funcions d'aquesta Plataforma, segons AulaMèdia, haurien de ser: la creació d'un espai comú en l'Educació en Comunicació (periodistes, famílies, educadors, mestres, professors, educadors socials, etc.) la participació i intervenció en tots els fòrums de debat existents i la necessitat d'unir esforços per pressionar les institucions educatives i comunicatives per aconseguir les seves demandes. www.aulamedia.org/taula