Avui, 10 d'agost de 2003

Pares, periodistes i mestres volen que l'escola entri als mitjans locals

M. F.
L'Assemblea de la Taula per l'Educació en Comunicació, que integra associacions de periodistes, professorat i pares i mares, reclama a les administracions estatals, autonòmiques i municipals que impulsin la col·laboració entre els mitjans de comunicació locals i els centres educatius per ajudar infants, adolescents i joves a "desmitificar" la televisió i la ràdio actuals.
Aquesta iniciativa té com a objectiu final donar eines per a l'anàlisi de la informació a aquell sector més influenciable de la població, els infants i joves, que consumeixen televisió sense tenir cap educació que els ajudi a ser crítics amb els missatges que reben contínuament dels programes i productes multimèdia.

La producció escolar
D'aquesta manera es demana a la Generalitat i als governs municipals que es firmin convenis de col·laboració entre les ràdios i televisions locals, altres entitats i associacions que ofereixen recursos educatius en comunicació i els centres educatius per ajudar també a potenciar la producció escolar com una forma d'ajudar els infants i joves a qüestionar els missatges dels media a través d'un coneixement pràctic.
La Taula per l'Educació en Comunicació, creada fa uns mesos, vol implicar en aquesta tasca l'escola, però també reclamar la implicació dels mitjans de comunicació i dels pares, aquests darrers com a principals responsables de l'educació dels seus fills.
Així, reclamen a l'administració més dotació tecnològica en els centres educatius, material didàctic i formació específica per al professorat, i la integració de la matèria Eduació en Comunicació en el currículum obligatori com a àrea pròpia.