Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
 Incompetències bàsiques en educació audiovisual:
la televisió com a exemple d'un debat necessari
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Henry A. Giroux1 afirma que l’escola tradicional estava, i encara en podem trobar alguns exemples, orientada cap a una imitació del coneixement de la cultura “superior” encara que les identitats dels alumnes es creessin, en gran mesura, fora de les aules.
Guillero Orozco2 afirma que la pràctica de l’educació mediàtica gira al voltant dues funcions principals que no són antagòniques, sinó complementàries. D’una banda, trobem la funció tecnològica: l’escola assumeix els nous canvis socials oferint un ensenyament/aprenentatge instrumental. Com a conseqüència d’aquest posicionament, trobem assignatures referents a  l‘ús de les càmeres de vídeo, petits muntatges audiovisuals, etc. Malgrat el seu caràcter tradicional, l’escola ha de potenciar cert populisme tecnològic si no vol perdre representativitat social per reforçar, així, la seva identitat com a referent cultural, en aquest cas, instrumental.
Però també trobem l’altra cara de la moneda que es recolza en el tradicional l’elitisme cultural de la institució i que té com a resultat un aparheid3 sobre la cultura de masses. La cultura televisiva, i per extensió la de masses, és considera esquemàtica i vulgar. Parlem de programes com Gran Hermano, Supervivientes, The Osbourne, Confianza Ciega, Escuela de Actores, Operación Triunfo, Big Diet, El Bus, Reality Run, El Bar, Me gustas tú, Cementerio TV, Proyecto 2.4, Vivo Cantando, Supervivientes, Fear Factor, Popstars, Love Cruise, Un paso adelante i tants d’altres. La televisió es converteix en el referent de la no-cultura, de la diversió buida i font de manipulacions constants. 
Tenint en compte tot això, l’ensenyament i l’aprenentatge de la televisió pateix una inevitable contradicció: d’una banda, la matèria “televisió” s’introdueix en el currículum amb la finalitat d’explotar la seva vessant tecnològica. Aquest fet té com a objectiu primordial reforçar la identitat escolar com a institució de referència formativa, òbviament instrumental.
D’altra banda, i d’aquí la contradicció, l’escola introdueix el contingut televisiu tan sols per negar les seves implicacions culturals i destacar la necessitat de l’escola com la vertadera transmissora de coneixement socialment acceptat i valuós. La cultura popular, la de masses, no és més que l’enemic que dóna sentit a l’existència de l’escola reforçant i potenciant el seu elitisme cultural.
Tal com afirma Jesús Martín Barbero4, aquest doble joc és el mateix concepte il·lustrat que considera al poble com el poder en positiu i en el nom del qual la democràcia troba tot el seu sentit i legitimitat, però que també té el  seu valor en negatiu, on la seva cultura, la popular, és qualificada d’ignorant, esquemàtica o vulgar. El pensament il·lustrat està en contra de la tirania en nom de la voluntat popular, però també es troba en contra de la cultura popular en nom de la raó. 
El document elaborat pel Servei de Mitjans audiovisuals de la Generalitat de Catalunya, La competència bàsica en educació audiovisual, considera necessari i imprescindible que els alumnes estiguin preparats per desxifrar els missatges audiovisuals, conèixer el seu llenguatge, poder produir els seus propis missatges i d’aquesta manera, ser capaços de fer un ús racional dels mitjans.
No neguem la “possible“ importància d’aquest enfocament, però existeixen certes preguntes que no podem respondre si continuem entenent la comunicació sense atendre la seva principal raó de ser: la recepció.
El marc teòric que proposem té en compte la televisió com a objecte social: “la televisión como objeto social construido por los sujetos, a partir de sus percepciones. En televisión, como máquina social, lo que interesa no es tanto el emisor, el propietario del medio e incluso el mensaje, sino como usan la televisión los diversos sectores sociales, desde la comprensión del sentido de uso”5.
L’objectiu és apropar-se a l’estudi de la comunicació des de la cultura: els processos i pràctiques comunicatives no són únicament el resultat i el producte dels mitjans de comunicació social, de les polítiques de la representació, de la ideologia. L’experiència quotidiana, les seves pràctiques socials (la relació familiar, la comunicació entre els joves, la música, etc.) són els llocs des d’on mirem la televisió. La cultura de masses no és únicament el resultat de les inversions i les aplicacions tecnològiques, sinó també la interrelació entre tot això i l’experiència quotidiana de la gent. L’estudi de la comunicació entra de ple en l’estudi de la cultura popular entesa com una manera particular de veure, d’entendre, i el més representatiu, d’utilitzar el món, la seva representació. D’aquesta manera, la comunicació, i en concret la televisió, no és únicament reproducció ideològica, sinó que també és un espai de processos i pràctiques de producció simbòlica.
L’escola no pot refusar la necessitat d’una educació en mitjans negant o donant l’esquena als usos de formats televisius com Gran Hermano o Un paso adelante per potenciar concepcions vacunadores o tecnicistes en matèria d’educació en mitjans.
És important introduir els mitjans audiovisuals, en concret la televisió com una eina il·lustrativa, com a suport de la tasca pedagògica. També resulta interessant treballar la opció tècnica i situar, d’aquesta manera, els alumnes com escriptors/productors. Però creiem també necessari destacar la importància d’entendre la televisió des de la seva comprensió d’ús, com objecte social. 
L’estudi dels estereotips o els suposats valors o contravalors d’un text no ens expliquen -o ho fan atenent a prejudicis basats en el perillós ús del sentit comú- ni el com ni el per què del consum de Operación Triunfo o Un paso adelante.
Necessitem relacionar els nous enfocaments que actualment es realitzen en les universitats de comunicació, com els Cultural Studies i estudis de recepció, amb els plantejaments i concepcions bàsiques de la educació audiovisual. La formació del professorat no pot reduir-se a la comprensió de les eines tecnològiques o a les propostes interpretatives de textos, ja que deixa fora qüestions tan importats com l’ús i la resignificació dels productes de la comunicació social, la raó de ser de tot acte comunicatiu, la recepció.
Que els alumnes estiguin preparats per desxifrar els mitjans audiovisuals, conèixer el seu llenguatge, poder produir productes de propis i, d’aquesta manera, ser capaços de fer un ús racional dels mitjans, significa, un cop més, negar i ocultar el significat i l’ús del plaer associat als productes de la cultura popular.
Necessitem entendre com aquests productes de la cultura popular influeixen en el procés de socialització dels nostres alumnes a partir de la investigació del seu ús i resignificació. Creiem necessari que els alumnes s’enfrontin amb una part important dels mecanismes de construcció de les seves identitats col·lectives e individuals.
NOTES

1.- GIROUX, H. (1996): Placeres inquietantes. Aprendiendo de la cultura popular. Barcelona, Paidós Educador.
2.- OROZCO, G.; CHARLES, M. (1996): El proceso de recepción y la educación para los medios. En: APARICI, R. (1996): La revolución de los medios audiovisuales. Madrid, Ediciones de La Torre
3.- LEWIS, C. S. (2000): La experiencia de leer. Barcelona, Alba
4.- BARBERO, J. M. (1987): De los medios a las mediaciones. Barcelona, Gustavo Gili.
5.- AGUADED, I. (1999): Convivir con la televisión. Familia, educaión y recepción. Paidós, Barcelona.

  Daniel Aranda Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna. URL
FCC-URL
Meritxell Esquirol
Drac Màgic

Drac Màgic