Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Trobada 2003. Mostra d'experiències
 "Entra a la tele"
AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Una activitat de suport a la tasca docent
Els centres de recursos pedagògics i els districtes de la ciutat organitzem cada curs escolar el programa d’activitats de suport a la tasca docent adreçades al professorat i a l’alumnat de cada zona.

El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) i el Districte de Sant Andreu compartim des de fa temps dues fites: dinamitzar i potenciar l’ensenyament/aprenentatge del llenguatge audiovisual a les aules i facilitar la interrelació entre l’escola i la televisió local.

Per aconseguir-les, el curs 2000/01 es va iniciar una línia de coordinació i col·laboració entre el Centre de Recursos Pedagògics, el Districte de Sant Andreu, TelEduca i les televisions locals de Sant Andreu i del Clot. Naixia Entra a la tele, una proposta adreçada l'alumnat i el professorat del 6è de primària i de secundària dels centres educatius del nostre districte.

Som conscients que aprendre el llenguatge televisiu a l’escola serveix perquè l’alumnat analitzi, descodifiqui i critiqui els missatges que emet la televisió, però no oblidem que la televisió, a més, pot servir com a mitjà de comunicació, de creació i d’expressió, tant individual com de grup. Per això ens vam plantejar bàsicament dos objectius:

- Que l’alumnat dels centres participants conegués, interpretés, reproduís i utilitzés els conceptes bàsics del llenguatge audiovisual mitjançant la producció d’un vídeo de curta durada, a partir de l’elaboració del guió, l’enregistrament i l’edició.

- Que els centres educatius gaudissin dels recursos que pot oferir la televisió local a través del suport tècnic de professionals del mitjà i de la utilització d’aparells i de tecnologia que habitualment no estan al seu abast.

L’activitat està estructurada en cinc àmbits de treball:

1.- Una sessió de formació del professorat participant.
2.- El treball del professorat i l’alumnat a l’aula per elaborar el guió de l’audiovisual.
3.- La sessió de filmació al centre amb càmeres i monitors de la televisió local.
4-. La sessió d’edició del vídeo a la seu de la televisió.
5.- La difusió de l’experiència a través de la web del Centre de Recursos Pedagògics.

Organitzar l’activitat ha suposat :

- Coordinar les diferents persones i institucions que hi participen 
- Dissenyar l’activitat (contingut, estructura, calendari, pressupost, avaluació..)
- Fer la difusió i la inscripció en el marc general de les activitats de suport a la tasca docent del nostre districte
- Fer el seguiment: organitzar i assistir a la sessió de formació del professorat, assistir a les sessions d’enregistrament als centres educatius i d’edició a la televisió local, fer entrevistes periòdiques amb la coordinadora pedagògica de la televisió i mantenir un contacte periòdic amb el professorat inscrit.
- Garantir l’avaluació quantitativa i qualitativa de tots els participants (professorat, alumnat, professionals de la televisió, tècniques del Districte i del Centre de Recursos Pedagògics): dissenyar els instruments, buidar-los, elaborar l’informe per la memòria i establir els aspectes de millora.
- Mostrar l’experiència a través de la pàgina web del CRP: fer el reportatge fotogràfic, recollir les valoracions del professorat i l’alumnat, elaborar la pàgina i comunicar-ne la publicació a tots els centres educatius de la zona.

Per les seves característiques, Entra a la tele és una activitat costosa, la qual cosa ens ha obligat a readaptar anualment la proposta organitzativa per donar resposta a la inscripció.

Al llarg d’aquests tres cursos, el grau de satisfacció que ens ha aportat l’organització de l’activitat ha estat en general molt alt. Destaquem els aspectes següents:

· La participació. Hi han participat 390 alumnes de vuit centres educatius de primària, secundària i educació especial.
· L’interès, la implicació, la dedicació i la intervenció activa del professorat.
· La motivació i l’entusiasme que ha mostrat l’alumnat participant.
· L’aplicabilitat dels continguts treballats a l'aula i a l'escola.
· L’alt grau de satisfacció manifestat cada curs pels participants durant el procés d’avaluació.
· La bona entesa i la qualitat pedagògica dels servei donat per TelEduca i les televisions locals.
· La qualitat dels materials i la incorporació de la tecnologia més actualitzada, com ara l’edició en vídeo digital.
· La difusió que hem fet a través de la pàgina web.

Malgrat aquesta perspectiva positiva, som conscients que encara hi ha aspectes que cal millorar. Per a aquest curs escolar ens n’hem plantejat dos: lliurar abans els màsters als centres educatius i incorporar a la pàgina web el producte audiovisual fet per l’alumnat.

Per concloure, ens queda destacar la feina feta pel professorat i l’alumnat dels centres educatius (CEIP Dr. Ferran i Clua; CC Ramon Llull; CC Nostra Senyora dels Àngels; CCEE La Gavina; CC Sants Innocents; IES Joan Fuster i l’IES Dr. Puigvert) i encoratjar-vos a dissenyar i/o a participar en aquest tipus d’activitats.

 
Cati Caparrós
Cati Caparros és tècnica del Centre de Recursos Pedagògics de Sant Andreu de la ciutat de Barcelona
Victòria Santafè
Victòria Santafè és tècnica del Districte de Sant Andreu de la ciutat de Barcelona.
Entra a la tele