Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
La premsa infantil i juvenil, avui
 

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Actualment trobem al mercat un ampli ventall de revistes infantils i juvenils. Aquest article pretén donar a conèixer les característiques més generals d’una sèrie de publicacions adreçades als nens i joves entre 2 i 18 anys.

Revistes per a nens de 2 a 7 anys. Primera infantesa

Les revistes observades són "POPI", "Caracola" i "Cucafera", les tres de Bayard Revistes S.A. Són publicacions de bona qualitat que presenten un bon aspecte físic, tenen una bona qualitat pel que fa al paper i la impressió. En general són revistes on predomina majoritàriament la imatge sobre el text. Sovint presenten detalls complementaris com jocs de cartes, disfresses i paratextos adreçats als pares.

Pel que fa a la imatge, són publicacions que atrauen al nen. S’utilitzen molt els dibuixos. Trobem imatges en tons suaus que expressen afectivitat, en colors molt vius que indiquen dinamisme... Gran part de les imatges tenen una intenció expressiva, ja sigui amb un to d’humor o amb un to afectiu. 

Pel que fa als aspectes textuals, observem que les revistes adreçades als més petits utilitzen frases molt curtes i simples. Es fa servir un llenguatge col·loquial, clar i entenedor. Els continguts són bàsicament contes, jocs, passatemps i natura. Són revistes amb escassa presència publicitària on s’anuncien altres publicacions de la mateixa editorial. Són revistes didàctiques, lúdiques i amb un valor pedagògic que poden formar part de la biblioteca de l’aula i de l’escola.

Revistes per a nens de 7 a 12 anys. Segona infantesa

Premsa pedagògica en català
"Cavall Fort" (Revistes per a nois i noies Cavall Fort, S.L.) i "Tretzevents" (Abadia de Montserrat) són les publicacions pioneres en llengua catalana. Són revistes de bona qualitat pel que fa al paper i la impressió. 

Si ens fixem en les imatges, observem un gran predomini dels dibuixos amb intenció expressiva i to humorístic. Les imatges són atractives i entenedores. Mentre que "Cavall Fort" utilitza també fotografies descriptives per il·lustrar els seus articles a "Tretzevents" bàsicament hi podem trobar dibuixos.

Utilitzen un català correcte, planer i entenedor i comparteixen un mateix objectiu lingüístic i un caràcter instructiu i normatiu Si ens fixem en els seus continguts, destacaríem les seccions destinades a narracions i contes escrits per reconeguts autors, els còmics, els  concursos i temes sobre la llengua i les pàgines destinades a conèixer llibres. Són publicacions amb escassa presència publicitària on bàsicament hi apareixen anuncis de caire institucional. Són dues revistes instructives i al mateix temps divertides, molt interessants com a eina de treball a l’escola.

Premsa d’informació general 
Si ens fixem en les revistes "Reporter Doc" (Bayard Revistes, S.A.), "La revista dels súpers" (Vang-3 Publicacions), "Cartoon Network" (Ediciones Reunidas,S.A.), "Megatop" (Ediciones Reunidas, S.A.) i "Megatrix" (Megamundi) veiem que el seu aspecte físic és de qualitat. Cal destacar l’elaboració acurada i atractiva de les portades. Algunes d’aquestes revistes aporten el valor afegit d’un regal.

Si observem la part més visual d’elles, veiem que combinen les fotografies i els dibuixos, encara que aquests últims hi predominen. S’utilitzen imatges descriptives i també expressives. Són publicacions molt acolorides.

Pel que fa referència al text,  hi podem trobar diferents gèneres periodístics: notícies, breus, reportatges etc. Presenten una gran varietat de continguts: música, cinema, llibres, natura, videojocs, còmics, passatemps, així com també espais on els nens poden expressar-se. En alguna d’aquestes publicacions comencen a aparèixer informacions pròpies de la premsa rosa. Aquestes revistes contenen pocs espais publicitaris on s’anuncien jocs de consola, estrenes de cinema , joguines etc.

Premsa femenina
Dins d’aquest bloc d’edat caldria destacar la revista "Súper Mini" (Ediciones Reunidas S.A.) que s’adreça bàsicament a un públic femení. Això es pot percebre no tant en els continguts com en les imatges ( fotografies de nenes) i en la publicitat (nines, bijuteria, jocs de perruqueria...). 

Premsa especialitzada en anglès
Per als nens de 7 a 12 anys apareix també  la revista en anglès "I love English Junior" (Bayard Revistes, S.A.) on a través d’entrevistes, reportatges, jocs, passatemps... el nen aprèn les bases de la llengua anglesa.

En general, les revistes destinades a la segona infantesa són entretingudes i adequades a l’edat lectora a la que van adreçades. Són publicacions interessants per a que el nen gaudeixi llegint durant el seu temps d’oci. Podrien formar part del material de consulta de la biblioteca de l’escola.

Revistes per a joves entre 12 i 18 anys. Adolescència

Premsa rosa 
"Súper Pop" (Publicaciones Ekdosis,S.A.), "Bravo por ti" (H. Bauer Ediciones, S.L.) i "Nuevo Vale" (Publicaciones Ekdosis, S.A.) presenten un aspecte físic amb una qualitat de paper i d’impressió correctes. Si ens fixem en les portades veiem que presenten masses elements. Sovint trobem la presència de paratextos. 

Si ens fixem en l’aspecte visual, veiem que quasi totes les imatges són fotografies de famosos i models. Són imatges amb una intenció descriptiva.  En dues de les revistes esmentades hi apareixen alguns dibuixos propis del gènere còmic.

Les tres publicacions treballen els diferents gèneres periodístics. Pel que fa referència als continguts, observem que es dona especial importància a allò que fan els famosos. Aquestes revistes també reserven uns espais per a que el lector expliqui les seves experiències personals i pregunti els seus dubtes. Un altre espai típic és el "test" on els joves contesten unes preguntes i poden esbrinar com són. Cal destacar també les seccions de moda, bellesa, passatemps, horòscops, còmics i actualitat televisiva. La publicitat d’aquestes revistes gira entorn a productes relacionats amb la higiene íntima, begudes, centres d’estudi, internet, telefonia mòbil i contactes diversos. Aquestes tres publicacions no tenen cap valor educatiu, tenen com a únic objecte entretenir als seus lectors.

Premsa femenina
"Ragazza" (Hachette Filipacchi, S.A.) i "Nuevo You" (Ediciones Reunidas, S.A.) tenen un bon aspecte físic pel que fa a la qualitat del paper i la impressió. Són revistes amb més sentit estètic que les anteriors. Sovint porten un regal complementari. 

Pel que fa a les imatges, aquestes majoritàriament són fotografies en color de models i famosos. Apareixen molt pocs dibuixos, aquests serveixen bàsicament per il·lustrar les seccions destinades al sexe i al còmic.

Si ens fixem en l’aspecte textual, veiem que els gèneres utilitzats són els propis de les revistes d’adults. Els continguts d’aquestes revistes giren en torn als següents temes: personatges famosos, música, cinema, moda, bellesa, sexe, coneixement d’un mateix. Observem que molts dels textos estan escrits utilitzant el gènere femení. Els continguts publicitaris giren entorn a productes de bellesa, moda, higiene íntima, internet i telefonia mòbil. "Ragazza" y "Nuevo you" són dues publicacions, amb una bona relació qualitat-preu, vàlides per a entretenir a les joves en el seu temps lliure.

Finalment, cal comentar que existeixen una gran diversitat de publicacions específicament creades per a un públic infantil i juvenil. Pensem que és interessant i necessari veure que és el que llegeixen els nens i els joves, ja que aquestes produccions són un mitjà real d’educació individual que transmeten d’una manera inconscient els valors i comportaments (positius i negatius) de la nostra societat.

Belén Cosín Pujol