AulaMèdia    Cinema

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
Formació
TVaula
Índex
 
- Patrícia Agüera Pàmies
El cinema, una eina d'educació integral i transdisciplinària
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Maig, 2007
- Pilar Alfonso Escuder
Invitació al curtmetratge
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Gener, 2009
- Pilar Alfonso Escuder
La responsabilitat de triar pel·lícules
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Setembre, 2009
- Alba Ambròs
El cinema a Primària
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Febrer, 2007
- Alba Ambròs i Ramon Breu
Cinema i Ciutadania
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Setembre, 2009
- Gerardo Bex
El cinema a l'aula
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Maig, 2002
- Xavier Breil
Blocs, educació i cinema... breu, simple i gràfic
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Setembre, 2009
- Ramon Breu
Precinema i cinema clàssic a l'ESO
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Juny, 2002
- Ramon Breu
El cinema a Secundària
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Febrer, 2007
- Ramon Breu
Les possibilitats didàctiques del documental
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Abril, 2007
- Ramon Breu
Un escenari educatiu per al cinema
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Novembre, 2008
- Ramon Breu
Cinescola: s'apropa una nova etapa
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Setembre, 2009
- Coral Caro Blanco
8 de març · Dona treballadora i cinema
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Març, 2008
- Gemma Carbó
Educació i cultura
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Febrer, 2007
- Coral Caro Blanco
Coeducació i cinema
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Octubre, 2006
- Coral Caro Blanco
Un camí cap a la igualtat
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Abril, 2007
- Ana Fernandez Álvarez
Lectures de paper i de celul·loide
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Febrer, 2006
- Miguel Àngel Gallego
Una experiència d'educació cinematogràfica
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Abril, 2007
- Joan Heras i Neus Salvat
El cinema, la televisió i les persones cegues
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Novembre, 2008
- Josep Martínez Ollé
El cinema com a recurs didàctic
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Octubre, 2006
- J. M. Morató i Máñez
"La sospita". Història d'una pel·lícula escolar
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Gener, 2006
- J. M. Morató i Máñez
La nostra nova pel·lícula
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Març, 2007
- Jordi Orts
Una particular escola de cine
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Març, 2011
- Rosa María Palencia Villa
Els universos del cinema infantil contemporani
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Març, 2006
- Montserrat Palou Díez
Estereotips dels joves a través del cinema
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Març, 2006
- Montserrat Palou Díez
Ésser jove i llatí, avui
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Octubre, 2006
- Andreu Rabassa
La passió del jovent per fer cinema
AulaMèdia. Educació en Comunicació. Desembre, 2007