CURSOS  D'ESTIU  2013
 
Curs d'Educació Mediàtica 
CLICA AQUÍ
Descripció

Aquest curs va adreça al professorat interessat en l’educació i els mitjans de comunicació. Pretén reflexionar sobre l'educació en comunicació o educació mediàtica, proposar recursos didàctics per l’aula i mostrar algunes experiències de referència. 

Així mateix, vol desenvolupar una formació que doti el professorat dels elements necessaris per integrar els mitjans de comunicació a l'educació formal, tant des de la perspectiva de l'estudi propi dels mitjans com de propostes d'estratègies pedagògiques per implementar l'audiovisual a les aules.
 

Objectius

- Reflexionar sobre la necessitat d'educar en l'àmbit audiovisual en la societat del segle XXI.
- Conèixer el llenguatge i la narrativa audiovisual.
- Saber analitzar, des de diferents perspectives, els continguts audiovisuals dels mitjans de comunicació.
- Conèixer recursos didàctics sobre educació mediàtica.
- Concretar propostes per integrar l'educació audiovisual en les diferents àrees i matèries curriculars.
 

Programa

Introducció. Els mitjans de comunicació avui
· L’ecosistema comunicatiu.
· Els mitjans de comunicació a la llar i la tecnologia de consum.
· La dieta mediàtica de la ciutadania.

Pedagogia de la imatge 
· Els mitjans de comunicació audiovisuals a l'aula.
· Els audiovisuals com a recurs: utilització del cinema, la televisió, Internet, xarxes, etc.
· L'educació mediàtica: els mitjans de comunicació com a motiu d'estudi.

Anàlisi dels continguts del mitjans audiovisuals 
· Els informatius: anàlisi crítica.
· La publicitat: de com ho condiciona tot.
· Els dramàtics de televisió.

Textos audiovisuals
· Fonaments del llenguatge audiovisual.
· La importància del guió com a idea. La narrativa audiovisual, la narrativa d’avui.
· Aproximació a la producció audiovisual creativa.

L’educació mediàtica en el segle XXI
· L’alfabetització mediàtica (institucions, moviments, etc.)
· Canvi tecnològic i consciència mediàtica.
· Experiències de referència (anàlisis i producció).
 

Metodologia

En totes les sessions es projectarà material didàctic audiovisual. Al final de cada sessió es preveu un temps ampli per al debat amb els participants del curs.
 

Destinataris

Professorat d'educació primària, secundària, batxillerat i formació professional.
 

Hores

20 hores
 

Calendari 

De l’1 al 5 de juliol de 2013
 

Horari

De 10.00 h a 14.00 h.
 

Places

20 places
 

Lloc

Universitat de Barcelona · Campus de Mundet
Passeig de la Vall d'Hebron, 171. Barcelona
Palau de les Heures. Aula 13
 

Preu

70 €
 

Període d’inscripció

Del 8 de maig al 20 de juny de 2013
Places limitades
 

Inscripció

CLICA AQUÍ
 

Informació sobre les inscripcions 

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024
La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.
 

Organitza:

ICE-UB
 


Amb la col·laboració de:
AulaMèdia