CURSOS  D'ESTIU  2013
 Cursos de Formació Permanent del Professorat sobre Educació en Comunicació
Curs d'Educació Mediàtica 
Barcelona, de l'1 al 5 de juliol de 2013. Horari de 10.00 a 14.00 hores
Activitat presencial · Primària i Secundària · Durada: 20 hores · Matrícula: 70 €
Lloc: Universitat de Barcelona · Campus de Mundet · Palau de les Heures
Organitza: ICE de la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració d'AulaMèdia
INFO
INFO

Curs: Educació, Televisió i Cinema
Barcelona, del 8 al 12 de juliol de 2013. Horari de 10.00 a 14.00 hores
Activitat presencial · Secundària · Durada: 20 hores · Matrícula i material: 70 €
Lloc: Can Batlló · Recinte Escola Industrial de Barcelona
Organitza: AulaMèdia, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
INFO
INFO

AulaMčdia
Educació en Comunicació