AulaMčdia
AulaMčdia
Educació en Comunicació


Codi curs: 090427
 
Tipus de curs:
Telemàtic
 
Nivell educatiu:
Internivells
 
Dates de realització:
del 2 al 13 de juliol
 
Durada: 30 hores
 
Matrícula: 75 €
 
Formador:
Xavier Breil i Miret
 

Aquest curs s'inclou en
el Pla de formació permanent
del Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya

 
.
VII Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
Examinem la publicitat a l'aula

Descripció

D’alguna manera tots intuïm que la publicitat està plena de mentides, però ens agrada deixar-nos seduir pel món de felicitat i confiança que crea i pensar que tal problema personal té una solució tan fàcil com comprar tal producte. Aquesta intuïció està latent en la majoria dels nostres alumnes, però no es verbalitza fins que no s’analitza amb distància i deteniment un anunci. 

Objectius

Donar les eines pràctiques als mestres per ensenyar als alumnes -des dels més petits als més grans- a posar-se davant d’un anunci i aconseguir crear la distància necessària per poder actuar racionalment i evitar que puguin arribar a modificar la seva percepció d’ells mateixos i afectar la seva autoestima.

Partint dels conceptes bàsics necessaris, veurem casos d’anàlisi d’anuncis destinats diferents edats.

Contingut

- La publicitat, clau en la societat de consum.
- Com s’analitza un anunci?
- Què veu un alumne en un anunci? Què hi ha però no veu?
- Els valors de la publicitat.
- La publicitat en els diferents mitjans.
- El marc legal de la publicitat.
- Les noves publicitats.
- Concursos


 
·

 
  Organitza:
  Amb el suport de:
Correu-e
 
AulaMčdia
Educació en Comunicació