AulaMčdia
AulaMčdia
Educació en Comunicació


Codi curs: 070427
 
Tipus de curs:
Telemàtic
 
Nivell educatiu:
Internivells
 
Dates de realització:
del 2 al 13 de juliol
 
Durada: 30 hores
 
Matrícula: 75 €
 
Formadora:
Cristina Arnau Vilà
 

Aquest curs s'inclou en
el Pla de formació permanent
del Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya

.
VII Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
Eines web 2.0 per l'aula
de llengua estrangera

Descripció

Aquest curs explorarà algunes eines de la web 2.0 que s'utilitzen avui a l'aula de llengua estrangera i que serveixen per millorar les competències comunicatives i digitals dels i de les nostres estudiants. Es faran servir diferents eines aplicades a exemples pràctics i es parlarà sobre aquestes eines en les nostres aules i en quins contextos es podrien usar. 

Objectius

- Aprendre a utilitzar eines web 2.0 per a millorar la competència comunicativa i digital dels nostres alumnes.

- Compartir experiències i opinions de projectes que han utilitzat eines web 2.0.

Contingut

- Durant aquest curs es dissenyaran i es compartiran activitats destinades als alumnes de llengües estrangeres.

- També es parlarà sobre els inconvenients i avantatges d'emprar activitats telemàtiques en certs contextos educatius. Aprendrem a fer funcionar diferents eines web 2.0 per a les classes de llengua estrangera i reflexionarem sobre quines són aquelles eines que ens poden anar millor a les nostres classes.

- Finalment, observarem experiències innovadores a les classes de llengües estrangeres.


 
·

 
  Organitza:
  Amb el suport de:
Correu-e
 
AulaMčdia
Educació en Comunicació