AulaMčdia
AulaMčdia
Educació en Comunicació


Codi curs: 060427
 
Tipus de curs:
Telemàtic
 
Nivell educatiu:
Internivells
 
Dates de realització:
del 2 al 13 de juliol
 
Durada: 30 hores
 
Matrícula: 75 €
 
Formadora:
Patrícia Agüera Pàmies
 

Aquest curs s'inclou en
el Pla de formació permanent
del Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya

.
VII Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
Educació i weblogs

Descripció

Aquesta proposta formativa telemàtica pretén que les persones professionals de l'educació creïn weblogs educatius en soledat o de manera col·laborativa (amb col·legues de professió, amb l'alumnat, etc). Per tant, el curs vol fomentar la utilització d'aquestes eines multimèdia i transdisciplinàries d'educació integral perquè es duguin a terme projectes educatius que incloguin la participació activa de les persones protagonistes del procés d'aprenentatge.

Objectius

- Reflexionar sobre els weblogs com a eina potencial per a l'educació, especialment en mitjans.

- Conèixer l'entorn i l'ús actual dels weblogs educatius.

- Analitzar les múltiples possibilitats d'aquestes eines com a elements innovadors per a l’ensenyament i l’aprenentatge.

- Ser capaç de crear i desenvolupar weblogs educatius i de dissenyar-hi activitats d'aprenentatge, estimulant noves formes d’aprenentatge en l'alumnat.

- Contribuir a l’expansió dels weblogs educatius per potenciar la configuració d'una xarxa educativa.

Continguts

- Educació en Comunicació i weblogs educatius.

- Panoràmica de l'ús actual dels weblogs educatius.

- Modalitats presencial, virtual i mixta: evolució i canvis de rol en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

- Disseny d'activitats i gestió individual i compartida dels weblogs educatius.

- Desenvolupament de projectes de les persones participants (creació de weblogs educatius).
 

Requisits

- Aquest no és un curs d'alfabetització digital. Per tant, és recomanable tenir un nivell de coneixements bàsic pel que fa a l'ús de l'ordinador i del programari més comú (edició bàsica de textos i d'imatges i navegació per Internet essencialment).

- En aquest curs es fomentarà l'ús i el coneixement del programari lliure, però es podrà utilitzar programari d'autor si es desitja.

- Atès que aquesta proposta formativa es durà a terme exclusivament en la modalitat virtual, és imprescindible disposar d'una connexió a Internet, a poder ser de banda ampla.


 
·

 
  Organitza:
  Amb el suport de:
Correu-e
 
AulaMčdia
Educació en Comunicació