AulaMèdia
V Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació


Codi curs: 090427
Disseny de recursos audiovisuals amb el suport del web 2.0


 
Descripció
El curs que us presentem intentarà capacitar-vos per tal de projectar/dissenyar/reutilitzar recursos audiovisuals dins del marc del web 2.0 i facilitar que el vostre ego docent analògic doni la benvinguda al vostre ego docent digital de la forma més congruent possible. Així doncs, en acabar el curs, qualsevol persona que el finalitzi profitosament sabrà implementar un podcast en el seu bloc, elaborar presentacions disponibles on-line que serveixin de suport al treball d’aula, dissenyar un exercici d’anàlisi crítica a partir d’un recull de vídeos personalitzats i disponibles en web i, fins i tot, dissenyar un concurs d’audiovisuals. 

Objectius
- Valoració crítica del paper de les TIC a l’hora de dissenyar activitats d’ensenyament-aprenentatge. 
- Donar a conèixer els fonaments del disseny tecnopedagògic i del guionatge audiovisual d’una manera purament introductòria. 
- Facilitar exemples pràctics d’activitats d’ensenyament-aprenentatge audiovisuals i reflexionar arran les seves virtuts pedagògiques. 
- Donar a conèixer les possibilitats d’un EVA (com el Moodle) pel que fa a les pràctiques docents. 
- Conscienciar i capacitar els educadors per tal de fer extensiva la seva tasca docent dins del marc del web 2.0. 
- Facilitar eines i recursos del web 2.0 als educadors per elaborar i compartir activitats d’ensenyament-aprenentatge sensibles amb la realitat i les necessitats actuals de l’alumnat. 
- Conèixer les característiques pròpies dels principals recursos disponibles al web 2.0 relacionats amb el disseny tecnopedagògic de recursos audiovisuals i establir-ne llur interdependència. 

Nota:
Donat que els continguts del curs i tots els recursos web 2.0 són en línia, és molt recomanable disposar, com a mínim, d'una connexió a Internet amb un ample de banda d'1 Mb.


Durada: 30 hores
Tipus de curs: Telemàtic
Dates de realització: de l'1 al 14 de juliol de 2010
Nivell educatiu del professorat a qui s’adreça: Internivells
Matrícula: 50 €

 

Formador:
Andreu Manel Rabassa Julià

Llicenciat en ciències Químiques.
Professor de Secundària.


 V Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació