AulaMèdia
V Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació


Codi curs: 040427
Recursos i estratègies TICC per a les aules d'Infantil i Primària


 
Descripció
Aquest curs virtual pretén dotar els i les professionals de l'educació de recursos i estratègies per tal d'integrar les Tecnologies de la Informació, la Comunicació i el Coneixement (TICC) de manera efectiva i crítica dins les seves aules.

Objectius
- Adquirir recursos i estratègies TICC. 
- Ser capaç de seleccionar aquells recursos i estratègies més vàlids segons les característiques del propi alumnat. 
- Promoure a l'aula l'ús de materials TICC.
- Introduir-se en l'ús educatiu de la pissarra digital.
- Conscienciar-se de la importància de l'Educació en Comunicació i de saber dotar els i les alumnes de recursos per tal que siguin crítics i responsables amb els nous mitjans. 
- Ser capaç de desenvolupar activitats educatives a partir de les eines treballades. 
- Concretar projectes a partir dels continguts adquirits al llarg del curs. 

Contingut
- Estratègies i recursos TICC. 
- Necessitat d'educar en comunicació. 
- Disseny d'activitats educatives amb diferents eines.
- Pissarra digital: ús del software i creació d'activitats.
- Desenvolupament de projectes propis.

Nota:
Cal tenir pràctica en el funcionament bàsic de l'ordinador i de les seves principals aplicacions, com ara la navegació per Internet i el servei de correu electrònic. També s'aconsella tenir instal·lats a l'ordinador el Mozilla Firefox i el Java. Donat que treballarem sovint amb materials audiovisuals en línia, és molt recomanable comptar amb una connexió a Internet de banda ampla d'1Mb com a mínim. Finalment, recomanem que es disposi de micròfon. 


Durada: 30 hores
Tipus de curs: Telemàtic
Dates de realització: de l'1 al 14 de juliol de 2010
Nivell educatiu del professorat a qui s’adreça: Infantil i Primària
Matrícula: 50 €

 

Formadora:
Azucena Vázquez Gutiérrez

Màster en educació i TIC.
Llicenciada en Humanitats.
Diplomada en Magisteri.
Membre de TransEducaMundi
Coordinadora de FEMTICC


 V Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació