AulaMèdia
V Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació


Codi curs: 110427
Educació i weblogs


 
Presentació
Aquesta proposta formativa telemàtica pretén que les persones professionals de l'educació creïn weblogs educatius en soledat o de manera col·laborativa (amb col·legues de professió, amb l'alumnat, etc). Per tant, el curs vol fomentar la utilització d'aquestes eines multimèdia i transdisciplinàries d'educació integral perquè es duguin a terme projectes educatius que incloguin la participació activa de les persones protagonistes del procés d'aprenentatge.

Objectius
- Reflexionar sobre els weblogs com a eina potencial per a l'educació, especialment en mitjans.
- Conèixer l'entorn i l'ús actual dels weblogs educatius.
- Analitzar les múltiples possibilitats d'aquestes eines com a elements innovadors per a l’ensenyament i l’aprenentatge.
- Ser capaç de crear i desenvolupar weblogs educatius i de dissenyar-hi activitats d'aprenentatge, estimulant noves formes d’aprenentatge en l'alumnat.
- Contribuir a l’expansió dels weblogs educatius per potenciar la configuració d'una xarxa educativa.

Continguts
- Educació en Comunicació i weblogs educatius.
- Panoràmica de l'ús actual dels weblogs educatius.
- Modalitats presencial, virtual i mixta: evolució i canvis de rol en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
- Disseny d'activitats i gestió individual i compartida dels weblogs educatius.
- Desenvolupament de projectes de les persones participants (creació de weblogs educatius).

Requisits:
- Aquest no és un curs d'alfabetització digital. Per tant, és recomanable tenir un nivell de coneixements bàsic pel que fa a l'ús de l'ordinador i del programari més comú (edició bàsica de textos i d'imatges i navegació per Internet essencialment).
- En aquest curs es fomentarà l'ús i el coneixement del programari lliure, però es podrà utilitzar programari d'autor si es desitja.
- Atès que aquesta proposta formativa es durà a terme exclusivament en la modalitat virtual, és imprescindible disposar d'una connexió a Internet, a poder ser de banda ampla.


Durada: 30 hores
Tipus de curs: Telemàtic
Dates de realització: de l'1 al 14 de juliol de 2010
Nivell educatiu del professorat a qui s’adreça: Internivells
Matrícula: 50 €

  

Formadora:
Patrícia Agüera Pàmies

Llicenciada en Filologia Hispànica.
Postgrau en Educació Plurilingüe.
Professora de Secundària.
Coordinadora de TransEducaMundi


 V Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació