AulaMèdia
IV Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació


Codi curs: 120427
Educació en Comunicació i llengües estrangeres


 
Descripció

És factible integrar l’Educació en Comunicació dins l’aprenentatge d’una llengua estrangera? Quins recursos TIC tenim a l’abast per a poder-ho fer? En aquest curs veurem exemples pràctics de com incorporar l’Educació en Comunicació a les classes de llengua estrangera a diferents nivells, mitjançant l’ús de les TIC, a partir d’una metodologia activa a l’aula que contextualitzi els continguts per tal d’afavorir situacions d’ensenyament i aprenentatge que responguin a un enfocament competencial lingüístic i audiovisual. 

Objectius

L’objectiu fonamental és integrar el desenvolupament de la competència lingüística i audiovisual en la llengua estrangera, dins el marc de l’Educació en Comunicació, afavorint, especialment, el desenvolupament de les competències cultural i artística, la competència digital i la d’aprendre a aprendre.

Contingut 

- L’Educació en Comunicació i l’àrea de llengües estrangeres. Un punt de partida per desenvolupar la competència comunicativa lingüística i audiovisual a primària i secundària.

- Desenvolupament de les quatre destreses (reading, listening, writing i speaking) en llengua estrangera en activitats orientades a reflexionar sobre l’educació en comunicació:

- Lectura, anàlisi i creació d’un còmic en llengua anglesa amb el programa Comic Design.
- Lectura d’un llibre i comparació amb la seva versió cinematogràfica.
- Anàlisi i disseny d’anuncis publicitaris amb el programa Voicethread.
- Anàlisi de programes de diferents gèneres televisius que trobarem a teachers.tv
- Creació i gravació d’eslògans publicitaris amb el programa Voicethread.
- Valoració i disseny de propostes didàctiques de llengua anglesa de diferents nivells.


Durada: 30 hores
Dates de realització: de l’1 al 14 de juliol de 2009
Lloc: Escola del Treball (C/ Comte d'Urgell 187, Barcelona)
Horari: de 11.00 h a 14.00 h
Nivell educatiu del professorat a qui s’adreça: Internivells
Matrícula i material: 50 €


 


Material que es lliurarà:
DVD Darrere la Pantalla
Els informatius de televisió
DVD Per una mirada crítica
Educació en Comunicació

Formadora:
Elisenda Queralt Monsó

Llicenciada en Filologia Anglo-germànica
i autora de material didàctic.


 IV Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació