AulaMèdia
IV Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació


Codi curs: 080427
Aplicació de les TICC a Infantil i Primària


 
Descripció

Aquest curs virtual pretén dotar els i les professionals de l'educació de recursos i estratègies per tal d'integrar les Tecnologies de la Informació, la Comunicació i el Coneixement (TICC) de manera efectiva i crítica dins les seves aules.

Objectius

- Adquirir recursos i estratègies TICC.
- Ser capaç de seleccionar aquells recursos i estratègies més vàlids segons les característiques del propi alumnat.
- Promoure a l'aula l'ús de materials TICC.
- Conscienciar-se de la importància de l'Educació en Comunicació i de saber dotar als alumnes de recursos per tal que siguin crítics i responsables amb els nous mitjans.
- Ser capaç de desenvolupar activitats educatives a partir de les eines treballades.
- Concretar un projecte a partir dels continguts adquirits al llarg del curs.

Continguts

- Estratègies i recursos TICC.
- Necessitat d'educar en comunicació.
- Disseny d'activitats educatives amb diferents eines.
- Desenvolupament d'un projecte propi.
 

Nota: Cal tenir pràctica en el funcionament bàsic de l'ordinador i de les seves principals aplicacions, com ara la navegació per Internet i el servei de correu electrònic. També s'aconsella (però no és obligatori) tenir instal·lats a l'ordinador el Mozilla Firefox i el Java. Donat que treballarem sovint amb materials audiovisuals en línia, és molt recomanable comptar amb una connexió a Internet de banda ampla d'1Mb com a mínim. Finalment, recomanem que es disposi de micròfon.


Durada: 20 hores
Tipus de curs: Telemàtic
Dates de realització: de l'1 al 10 de juliol de 2009
Nivell educatiu del professorat a qui s’adreça: Infantil i Primària
Matrícula i material: 40 €


Formadora:
Azucena Vázquez Gutiérrez

Llicenciada en Humanitats.
Diplomada en Magisteri.
Membre de TransEducaMundi
Coordinadora de FEMTICC


 IV Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació