AulaMèdia
IV Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació


Codi curs: 020427
Educar en Comunicació:
recursos i experiències a Infantil i Primària


 
Presentació

Hi ha moltes escoles d’Educació Infantil i Primària que ja han fet del llenguatge audiovisual una eina per a l’educació de l’alumnat. Volem facilitar-los la possibilitat de posar en comú les experiències per tal que comparteixin els avantatges i puguin combatre les dificultats. Els nens i les nenes del segle XXI hi tenen dret. El treball en comú dels i les mestres és imprescindible.

Objectius

- Compartir experiències educatives.
- Fer intercanvis de recursos ja valorats o experimentats en diferents edats.
- Crear xarxes o noves línies de recerca a compartir via Internet.

Continguts

Experiències de les diferents realitzacions dels mitjans audiovisuals a l’aula: ràdio, televisió, cinema, imatges fixes, etc.

Metodologia

A la primera sessió del curs presentarem el treball a fer: ens marcarem objectius comuns i metodologia a fer servir per tal que els i les participants vagin preparats per als debats i la participació activa.

A cada sessió hi haurà dos experiències que exposaran activitats fetes a les aules tot emprant el llenguatge audiovisual.

L’exposició dels grups serà creativa i cada u ho podrà fer lliurement, però mantindrem un format:

- Presentació de l’equip que ha realitzat l’experiència i contextualiltzació.
- Explicació al màxim de documentada de manera audiovisual. Tenir present de preparar materials que facin que l’auditori participi. 
- Debat per a preguntar aclariments o compartir opinions o maneres de fer o relacionar amb altres experiències.

Durada: 20 hores
Dates de realització: de l'1 al 10 de juliol de 2009
Lloc: Escola del Treball (C/ Comte d'Urgell 187, Barcelona)
Horari: (matí) de les 11.00 h a les 13.30 h
Nivell educatiu del professorat a qui s’adreça: Infantil i Primària
Matrícula i material: 40 €


 


Material que es lliurarà:
DVD Darrere la Pantalla
Els informatius de televisió
DVD Per una mirada crítica
Educació en Comunicació

Coordinadores del Seminari:
Teresa Creus Solà

Pedagoga.
Professora de la UAB.
Promotora de Didacticolite.
Membre d'Edumèdia.

Júlia Hurtado López

Llicenciada en Història de l’Art.
Diplomada en imatge i so.
Membre d'Edumèdia.


 IV Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació