AulaMèdia
IV Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació


Codi curs: 040427
Cinema i Educació
Eines per treballar el cinema a l’aula


 
Descripció

L’ús del cinema a l’aula és un factor dinamitzador clau per ajudar a promoure valors humanitzadors, de manera transversal i interdisciplinària, i contribuir així a desenvolupar valors i elements d’identitat personal i de pertinença. El cinema contribueix igualment a l’adquisició de les competències transversals comunicatives i metodològiques, és a dir, la competència comunicativa lingüística i audiovisual i la competència artística i cultural d’una banda, i la competència d’aprendre a aprendre i la competència sobre el tractament de la informació i la competència digital, per l’altra.

El treball amb el cinema i la comunicació a l’escola permet trencar amb el caràcter habitualment unidireccional que té la imatge audiovisual. El potencial motivador del cinema a l’aula pot generar dinàmiques de diàleg, de confrontació i reflexió que ens pot ajudar a formar-nos com a espectadors, a tenir criteri i capacitat crítica. A més, l’anàlisi crítica del cinema i de les imatges audiovisuals promou el gust per la pregunta, per descobrir i per reinterpretar fets i esdeveniments, que és l’essència mateixa de la dinàmica educativa.

Objectius

En aquest Seminari, diversos especialistes de les relacions entre el cinema i el món educatiu, ens mostraran experiències, eines i estratègies per implementar l’educació en cinema a les aules.

Continguts

- Eines per l’aprenentatge del llenguatge i tècniques audiovisuals.
- La producció escolar creativa.
- Cinema i Educació per a la Ciutadania.
- Projecte CinEscola i la construcció de propostes transversals per treballar el cinema a l’aula.
- Cinema i coeducació.
- Metodologia de treball amb el grup-classe.
- Història del cinema i educació.
- El cinema i les persones cegues.
- El documental com a eina educativa.
- Cinema i Música.
- El cinema a l'Educació Especial.


Durada: 20 hores
Dates de realització: de l'1 al 10 de juliol de 2009
Lloc: Escola del Treball (C/ Comte d'Urgell 187, Barcelona)
Horari: de les 16.30 h a les 19.00 h
Nivell educatiu del professorat a qui s’adreça: Secundària
Matrícula i material: 40 €


 


Material que es lliurarà:
CD Cinema i Ciutadania
3r d'ESO
CD Cinema i Ciutadania
4t d'ESO

Coordinador del Seminari:
Ramon Breu i Panyella Ramon Breu i Pañella

Llicenciat en Geografia i Història. Professor a l'Escola Solc. Coordinador de CinEscola.info


 IV Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació