AulaMŔdia
AulaMŔdia


III Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
Barcelona, del 30 de juny a l'11 de juliol de 2008

>> CURSOS INFANTIL I PRIMÀRIA

DescriptiuCinema a Primària: propostes didàctiques+ info
  Primària · 15 hores (2a setmana · matí) · Codi del curs: 060427

DescriptiuLlegir les imatges a Infantil i Primària+ info
  Infantil i Primària · 15 hores (2a setmana · tarda) · Codi del curs: 070427

>> CURSOS SECUNDÀRIA
DescriptiuEl principi d'una llarga amistat: el cinema a Secundària+ info
  Secundària · 30 hores (1a i 2a setmana · tarda) · Codi del curs: 080427

DescriptiuCoeducació i cinema+ info
 Secundària · 15 hores (1a setmana · matí) · Codi del curs: 090427

DescriptiuLa utilització del llenguatge audiovisual a Secundària+ info
 Secundària · 15 hores (1a setmana · tarda) · Codi del curs: 100427

>> CURSOS INTERNIVELLS
DescriptiuII Seminari "Educar en Comunicació: propostes i experiències"+ info
 Internivells · 30 hores (1a i 2a setmana · matí) · Codi del curs: 110427

DescriptiuExaminem la publicitat a l'aula + info
 Internivells · 15 hores (2a setmana · matí) · Codi del curs: 120427

>> CURSOS TELEMÀTICS
DescriptiuDisseny de recursos audivisuals amb el suport del web 2.0+ info
  Internivells · 30 hores · Codi del curs: 050427

DescriptiuEdició de vídeo+ info
  Internivells · 30 hores · Codi del curs: 040427 

DescriptiuEducar amb edublogs+ info(curs semipresencial)
  Internivells · 30 hores · Codi del curs: 030427

DescriptiuEntons virtuals d'aprenentatge col·laboratiu+ info(curs semipresencial)
  Internivells · 30 hores · Codi del curs: 020427

DescriptiuRàdio educativa+ info(curs semipresencial)
  Internivells · 30 hores · Codi del curs: 010427

 
 
 
Amb el suport de: i la col·laboració de:
Correu-e