AulaMèdia
AulaMèdia
Llibres i continguts digitals a l'aula


AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
Formació
TVaula
Índex
   
Els i les alumnes que trobem a les nostres aules han estat, des del seu naixement, ciutadans i ciutadanes d'una societat tecnològica, l'anomenada societat de la Informació i el Coneixement. Si la tecnologia és a casa i al carrer (on trobem persones interactuant amb el telèfon mòbil, emprant els caixers automàtics, escoltant música amb reproductors mp3...), no és un fet contradictori que les nostres aules semblin del segle XIX, és a dir, que en travessar la porta de l'escola aparenti que tecnològicament hem retrocedit un segle?

Des de fa uns anys ens han començat a arribar a l'escola noves tecnologies educatives, com poden ser els ordinadors portàtils per l'alumnat o les pissarres digitals interactives; afavorint la digitalització de les aules. Però el fet que un centre estigui ben dotat tecnològicament no implica que s'estigui fent un ús adequat d'aquests recursos i, en cap cas, garanteix un canvi metodològic, el qual han de dur a terme les persones (en aquest cas, mestres i professors/es) i no les màquines.

En aquest sentit, el Departament d'Educació ha impulsat el projecte Educat1x1 que implica, entre d'altres, l'arribada dels llibres digitals a les nostres aules. En aquest punt, caldria aclarir com es plantegen les persones representants d'aquest projecte les diferències entre continguts i llibres digitals. Segons el seu punt de vista, per tal que un contingut digital es pugui considerar llibre digital ha de complir les següents característiques:

  • encabir la totalitat del currículum; 
  • aprofitar la potencionalitat dels recursos multimèdia;
  • estar integrat per mòduls, més o menys equivalents als capítols d'un llibre de text convencional i que es presentin estructurats seguint un itinerari coherent;
  • contenir referències a recursos presents a Internet que complementin els materials;
  • presentar exercicis d'avaluació i d'autoavaluació i
  • estar a disposició de l'alumnat i el professorat.
Per altra banda, cal tenir en compte que en el moment que vulguem aplicar continguts relacionats amb les Tecnologies de la Informació, la Comunicació i el Coneixement (d'ara en endavant, TICC) a les nostres aules de manera efectiva, existeixen dues alternatives:

El material creat pel propi professorat, que, en ocasions, ha decidit compartir amb la resta de la comunitat educativa. En espais com Alexandria es pot trobar un interessant recull de continguts digitals pel que fa a cursos Moodle o a projectes per a interactuar amb la pissarra digital interactiva).

En aquest sentit, és molt important que les persones creadores d'aquests continguts els comparteixin en formats estàndards que no presentin problemes de compatibilitat quan altres docents els vulguin utilitzar, adaptar o ampliar.

La proposta editorial. Actualment són nombroses les editorials que, per gust o per necessitat, han fet el salt a la digitalització de continguts (si és del vostre interès, les podeu consultar en aquest llistat). Sovint, però, l'oferta de llibres digital que ens ofereixen les editorials no s'adequa a les necessitats que trobem dins la nostra aula.

Un dels motius és que encara continua essent comú trobar-nos amb que la versió digital que ens proposa l'editorial és la còpia en pdf del llibre en paper que durant anys hem tingut sobre la taula. En altres ocasions, el gran canvi ha consistit en incloure un parell de vídeos entorn de la matèria. D'aquesta manera, sovint la impressió que tenim és que és més del mateix. 

Per altra banda, tots i totes sabem que el nostre alumnat és heterogeni i cal preguntar-nos si els llibres digitals editorials són prou flexibles com per donar resposta a allò que necessita cada un dels nostres nens i cada una de les nostres nenes. Les TICC permeten una gran adaptació, la qüestió és valorar si les editorials han sabut emprar les possibilitats adaptatives de les tecnologies a l'hora de crear les seves propostes, tot deixant-nos escollir i estructurar els diferents elements amb els quals podrà interactuar l'alumnat. 

A més, sovint ens trobem amb que els recursos web que ens apareixen vinculats des del mateix llibre digital condueixen a pàgines creades per la pròpia editorial, deixant al marge interessants propostes externes que podrien ser molt adequades per complementar els continguts tractats.

També podem veure com les possibilitats que ens aporta l'hipertext són àmpliament desaprofitades ja que, en general, se'ns proposa llegir els textos de dalt a baix, sense possibilitat de navegar entre diferents termes o espais a mesura que va avançant la lectura.

D'aquesta manera, podem dir que encara queda molt camí per aconseguir que la comunitat educativa en el seu conjunt disposi d'uns materials digitals de qualitat que li serveixin per donar una resposta real a les necessitats dels seu alumnat, malgrat és veritat que s'estan fent avenços. En aquest sentit, el paper dels i de les docents (com a creador/es de materials o com a usuaris/àries que lluiten per la qualitat d'aquests continguts) és clau. Pot existir una classe sense tecnologies, però una classe sense mestre/a no és possible.

  
Azucena Vázquez Gutiérrez


AulaMèdiagener 2011article