AulaMèdia
Educació en Comunicació


AulaMèdia.info
AulaMèdia TV

Una ciutadania crítica

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
Formació
TVaula
Índex

Correu
 
editorial Ja fa 10 anys! Francesc Josep DeóAulaMèdia fa 10 anys! No voldria caure en el tòpic i dir que “AulaMèdia som tots i totes”, però alguna cosa hi ha de cert en aquesta afirmació. Crec que si alguna cosa ens ha permès la utilització social de les tecnologies en els darrers anys és la possibilitat de participar dels projectes i en els projectes de diferents formes i amb diferents graus d’implicació. Avui dia podem parlar d’un “nucli dur” d’AulaMèdia però també d’un “espai difús” de més de 25.000 persones que d’alguna forma o d’altra estem connectats i preocupats per això que fa més de deu anys anomenem Educació en Comunicació.editorial

   
Una particular escola de cine Jordi Orts – "eacn és l’acrònim d’escola d’activitats culturals a la naturalesa d’Escola Gavina (Picanya, l’Horta). Inicialment i de manera ben resumida podríem dir que l’eacn és una particular escola de cinema que ofereix, en uns dies, un programa intens de formació i convivència. Darrere d’aquestes quatre lletres trobem l’aposta clara d’Escola Gavina per generar noves situacions d’aprenentatge, en un clar exercici d’allò que alguns anomenen educació expandida. Així, al mateix codi genètic de la proposta hi ha l’experimentació i la recerca de noves formes d’entendre els processos d’ensenyament-aprenentatge en un moment en què l’educació formal i l’escola mateix necessiten ser repensades."

   
Les tecnologies aplicades a l'educació canvien els models pedagògics? Patrícia Agüera, Cristina Ceide i Lorena Herrero – "Per tal de comprendre la rellevància de la incorporació de les TICC en el món educatiu i formatiu, la seva influència en els models pedagògics i el que poden suposar en el present i en el futur per a tota la societat, necessitada permanentment d'una formació al llarg de tota la vida, cal revisar els orígens i la història de la relació existent entre les tecnologies en general i l'educació. D'una banda, hem de tenir present que l'ús de les tecnologies -noves i no tan noves- en el món educatiu s'ha associat generalment a l'Educació a Distància, que s'ha percebut sovint com un complement de l'educació presencial i que s'ha basat durant molts anys en l'aprenentatge independent i l'autoformació com a models pedagògics."

   
Reflexions sobre la televisió Mercè Amat – "Les creacions audiovisuals formen part de la nostra vida i les captem amb uns mecanismes que tenim tan interioritzats, que poques vegades ens parem a analitzar-les amb una mirada crítica i prou allunyada d'elles com per poder trencar clixés o històries de la Història pre concebudes. Com a receptors hauríem de poder reflexionar sobre la relativitat de la nostra pròpia lectura, la que fem des del nostre prisma, i sobre la lectura que en fem a partir del prisma de l'emissor, que pot ser l'autor o simplement el transmissor de la realitat."


ICE-UB    
Formació global en l’àmbit de l’audiovisual ICE de la Universitat de Barcelona – Aquest curs teoricopràctic vol desenvolupar una formació del professorat en l’àmbit audiovisual: anàlisi dels continguts audiovisuals, pedagogia de la imatge, utilització de les eines audiovisuals, expressió i, finalment, creació audiovisual. Una formació global que doti el professorat dels elements necessaris per integrar el món audiovisual a l’aula, tant des de la perspectiva de l’estudi dels mitjans de comunicació, com a través de propostes d’estratègies pedagògiques per implementar l’educació audiovisual a les aules. [Curs gratuit] Inscripció


   
DVD Els dramàtics de televisió AulaMèdia i Objectiu Comunicació – Totes les televisions inclouen serials en la seva programació, però sabem com es produeixen? Aquest DVD recull diferents aspectes dels dramàtics a televisió: la construcció de la narració dramàtica, la inclusió de la publicitat en les sèries, els efectes del missatge narratiu sobre els telespectadors, etc. Com els altres DVDs de la col·lecció Darrere la Pantalla, aquest inclou les propostes didàctiques "la classe pregunta" i els "exercicis", apartats que es completen amb una guia didàctica que podeu trobar a Internet. DVD per 11 € (despeses d'enviament incloses).

   
DVD La publicitat AulaMèdia i Objectiu Comunicació Cada dia rebem centenars d'impactes publicitaris. Són missatges presents a la televisió, a la ràdio, als diaris i revistes, a Internet o al carrer. Qualsevol lloc és bo per posar-hi un anunci. Estem envoltats de missatges ideats per seduir-nos i incitar-nos al consum. Però, tot s'hi val per vendre? En aquest DVD ens hem endinsat en el món de la publicitat per conèixer quines estratègies fan servir els publicistes per aconseguir els seus objectius i saber quins efectes pot produir la publicitat en els consumidors. DVD per 15 € (despeses d'enviament incloses).


 · 
Altres edicions d'AulaMèdia
gener 2011
novembre 2010
setembre 2010

 · 
AulaMèdia | Editorials | Entrevistes | Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Publicitat | Cinema | Formació | TVaula | Índex | Redacció
AulaMèdia. Educació en Comunicació
ISSN 1699-2245

Subscripció a AulaMèdia
Correu-e:

L'Au·ula