AulaMèdia
AulaMèdia
L'ordinador a l'aula


AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
Formació
DVDifusió
TVaula
Índex
 

L'existència de l'educació en i amb TICC (tecnologies de la informació, la comunicació i el coneixement) que hem de brindar al nostre alumnat ens duu a reflexionar entorn d'una peça clau: l’ordinador. Aquest s’ha convertit en un company habitual que ens mira des d’un racó de la classe i amb el qual a vegades els i les mestres no sabem què fer.

Hem de tenir en compte que la relació que estableixen els nens i les nenes amb l’ordinador sol ser diferent de la que tenim alguns adults: sovint trobem persones madures que defugen aquest aparell, però això no acostuma a passar amb els nens i les nenes.

De fet, l’alumnat que ens trobem dins les aules de les escoles de Catalunya sol ser, en gran mesura, nadiu digital i considera l’ordinador com quelcom familiar i present dins la seva llar. A més, sovint el veu com un company habitual i divertit i com una font de grates sorpreses.

Pel que fa a l’alumnat que no té ordinador a casa, el seu ús no representa cap problema, ja que se sol apropar a ell amb curiositat i interès.

Al llarg dels darrers mesos hem sentit molt a parlar del pla Educat 1x1, que implica la digitalizació de les aules permetent que cada alumne/a tingui el seu propi portàtil. Però aquesta és una realitat que encara queda molt allunyada d'alguns dels nostres centres, els quals solen centrar-se en dues alternatives organitzatives per a la integració dels ordinadors a l’aula:

- Creació del racó de l’ordinador.
- Aula específica amb ordinadors.
Totes dues opcions són vàlides i perfectament complementàries. L’ordinador dins l’aula (racó de l’ordinador) possibilitarà un ús integrat i habitual d’aquesta eina de manera individual o per parelles, mentre que la visita a l’aula d’ordinadors ens permetrà de treballar amb un major nombre de nens i nenes connectats (per exemple, podem visitar aquest espai amb la meitat del grup-classe).

A l'hora de treballar amb ordinadors, el primer que hem de tenir en compte és l’indret on els col·locarem, el qual moltes vegades es troba condicionat per l’accés a les preses de corrent. L'ordinador ha d’estar situat en un espai tranquil, que no dificulti el pas de nens i nenes, i ha de ser, sobretot, segur (no pot quedar cap cable penjant ni accessible).

Un cop tenim l’ordinador a punt, el/la mestre/a pot optar per dos tipus de recursos:

Els recursos creats pel/per la docent. Aquesta possibilitat és la que ens permetrà ajustar-nos a les necessitats i característiques del nostre alumnat en major mesura i atendre millor la diversitat dins el grup.

Els recursos disponibles a la xarxa o en CD-ROM. D’aquesta manera, mitjançant diversos suports, podem accedir a diferents activitats i propostes educatives. Alguns d’aquests poden ser els CD-ROM que regalen les editorials i que treballen els continguts de les diferents unitats didàctiques o algunes pàgines web amb jocs i activitats, com podria ser l'Edu365.cat.

En tot cas, si disposem dels recursos necessaris, les noves formes de relacionar-nos amb les TICC ens aporten nombroses possibilitats. Una idea important és que no cal una gran quantitat de recursos per fer una integració de les TICC de qualitat. 

D'altra banda, l’ús del software lliure i gratuït ens permetrà emprar una sèrie de programes que podrem usar i modificar sense cap tipus de problema legal i que no ens costaran diners (ni per la descàrrega ni per les actualitzacions, les quals generalment es poden fer des d’Internet). 

Una proposta a seguir podria ser la següent:

- l’ús de programes com ara JClic Author, Hot potatoes, ExeLearning o Ardora per tal de desenvolupar activitats dissenyades específicament per als nostres infants;

- la creació d’un entorn virtual d’aprenentatge (per exemple mitjançant el programa Moodle) que ens permeti desar, ordenar i posar a disposició de tot l'alumnat les activitats creades utilitzant els programes anteriorment citats, per tal que hi pugui accedir, tant des de casa com des de l’escola (en funció dels nostres propis interessos).

Tot i que en aquesta explicació s’han emprat termes de programari bastant específic, la imatge que es vol transmetre i una idea fonamental a tenir en compte és que, encara que dissenyem activitats tecnoeducatives, nosaltres som mestres, no especialistes en tecnologia. Per tant, malgrat que tinguem la capacitat de crear productes molt atractius, el pes de la part educativa sempre ha de ser molt superior al de la part tecnològica. El programari per a la creació d'activitats pròpies s'ha anat fent més senzill i intuïtiu a mesura que s'ha anat estenent el seu ús; amb una mica de temps i amb la molta pedagogia que carreguem en la nostra motxilla de mestres, segur que podem crear unes propostes fantàstiques.
 
Azucena Vázquez Gutiérrez


AulaMèdiamaig 2010article