AulaMèdia
AulaMèdia
400 colps
altres narratives dins i fora de l'escola


AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
Formació
DVDifusió
TVaula
Índex
 

Fa set anys que desenvolupem diverses activitats vinculades a l’audiovisual a l’Escola Gavina, una cooperativa d’ensenyament a les etapes d’infantil, primària i secundària, ubicada a Picanya (l’Horta Sud). Entre d’altres, hem rodat un bon nombre de curtmetratges que ens han permés ser en festivals cinematogràfics que compten amb secció per a centres educatius (Premis Tirant Avant de l’Audiovisual Valencià, Cinema Jove, Inquiet Festival de Cinema en Valencià de Picassent, etc.). En aquests encontres i d’altres de caràcter no competitiu, com és l’encontre audiovisual Foroimatge a Alzira, hem tingut la possibilitat d’intercanviar impressions amb més professorat de l’àmbit, així com de conéixer diferents projectes i propostes didàctiques.

En aquest context, hi ha una realitat a partir de la qual volia aportar alguna iniciativa en positiu. Si bé els festivals són moment d’encontre i de conéixer altres treballs, fora d’ells no hi ha gaire espais ni moments per trobar-nos, tant professors com alumnat, i saber dels altres, del seu treball, dels processos creatius, de les motivacions, de possibles projectes, etc. D’altra banda i malauradament, en moltes ocasions he tingut la sensació que entre el professorat s’imposava sovint un discurs focalitzat en la queixa, front a certes limitacions reals: manca de recursos, reducció d’horari de l’optativitat audivisual en ESO, falta de consideració de l’administració, disminució de la implicació de l’alumnat adolescent, etc. Conscient d’una estructura educativa que imposa certes rigideses i dificulta la generació de situacions per a la reflexió i l’encontre, crec també que no ens podem deixar atrapar, veig necessari introduir un discurs proactiu, a més de plantejar iniciatives pròpies de caràcter participatiu que finalment ens permetran, no sense escforç, contrarestar la tendència generalitzada a la disgregació.

400 colps està concebut com un dispositiu, entés com un conjunt d’elements i actuacions, pensat per la dinamització i la participació de l’alumnat i professorat que desenvolupa projectes audiovisuals als centres educatius. 

Ara per ara la cara visible de 400 colps és el blog 400 colps | altres narratives dins i fora de l’escola. En aquests dos anys 400 colps s’ha erigit per a moltes persones com a espai de referència de propostes vinculades prinicipalment als àmbits de l’educació i l’audiovisual: tallers, xerrades, espais web, festivals, etc. Són també cada vegada més les entitats o particulars que compten amb el blog com a eina de difusió a les seues iniciatives (festivals, productores, associacions, etc.). 

Però la pretensió és anar més enllà d’una funció merament informativa. A hores d’ara comptem amb la predisposició explícita de diversos centres educatius de la zona amb alguns dels quals ja generem xarxa i facilitem noves sinèrgies amb resultats interessants.

Pel que fa a l’alumnat continuem intentant incentivar la seua participació. No és fàcil aconseguir la identificació de l’alumnat de l’anomenada Generació Transmèdia amb una plataforma tant específica llançada des d’un centre educatiu i dins d’un context tan complex i estimulant com és la web 2.0. Però ens interessa molt donar protagonisme a aquell alumnat, prosumer, amb inquietuds creatives. Va a més el nombre d’alumnes de diversos centres conscients que a 400 colps compten amb una finestra per als seus treballs i les seues creacions audiovisuals, i un model de competència digital que els puga orientar amb rigor en la creació i l’ús d’eines digitals com són els blogs.

Amb la irrupció en poc de temps de la web 2.0 (ja s’albira la 3.0) i les transformacions en la societat de la informació amb les noves formes d’accés al saber i la cultura, ens hem situat en un nou paradigma de la comunicació on l’escola mateix necessita ser repensada. Els docents hem de ser capaços de participar al capdavant d’aquest debat social al temps que cerquem noves maneres, nous discursos, noves pràctiques, altres narratives… doncs l’educació, ara més que mai, pot ocórrer en qualsevol moment i en qualsevol lloc.

Tot i així des de 400 colps també hem generat propostes d’encontre i treball més enllà de la xarxa. Realment gratificant va resultar l’entrevista realitzada a un realitzador cinematogràfic pensada i realitzada de manera cooperativa per alumnat de dos instituts de secundària. En aquesta línia continuem dinamitzant l’alumnat i el professorat i enguany intensificarem la col·laboració amb l’Inquiet, Festival de Cinema en Valencià de Picassent. De manera voluntària i despés d’haver-nos posat en contacte amb els responsables, molts dels curtmetratges inscrits en la Secció Inquieta sigueren i seran presentats paral·lelament de manera més extensa i acurada que la pròpia sinopsi de l’obra permetent conéixer millor els processos de creació i les persones que hi ha al darrere.

400 colps és també una aposta clara per la llengua, en un context sociolingüístic força complicat, el nostre l’és; una aposta decidida de 400 colps per la modernitat apresa i viscuda en valencià. Un espai autèntic de construcció col·lectiva.

 
Jordi Orts


AulaMèdiamaig 2010article