AulaMèdia Índex AulaMèdia


aulamedia.info
AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
Formació
DVDifusió
TVaula
Índex

 
editorial
editorialAlfabetització mediàtica… Déjà-vu Francesc-Josep Deó La llei de la comunicació audiovisual de Catalunya en l'apartat referent a la “Formació en comunicació audiovisual” diu que “La Generalitat ha de vetllar per la màxima competència comunicativa, tant la comprensiva com l'expressiva, en l'àmbit audiovisual i en les tecnologies de la informació i la comunicació.” També l'article referent als “Drets dels usuaris de serveis de comunicació audiovisual” recull que “Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual han de contribuir a l'alfabetització audiovisual bàsica dels ciutadans.” Uns drets que ara, quatre anys i mig des de la seva aprovació, encara no han estat desenvolupats legalment, encara són uns conceptes eteris sobre un paper mullat. Malgrat que el Síndic de Greuges qualifiqui encertadament l'Educació en Comunicació com un “dret educatiu emergent”, ni la Generalitat de Catalunya ni la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) fan cas, com sempre senten però no escolten; pitjor encara, miren cap una altra banda.editorial

   
No sé si m’explico...Xavier Breil – "No sé si m’explico va néixer com un programa educatiu de capacitació comunicativa global, que va ser engegat l’any 2009 per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat amb la col·laboració d’AulaMèdia i d’Objectiu Comunicació, i que té per objectiu millorar les habilitats d’expressió dels adolescents de Cornellà a partir del treball amb mitjans de comunicació. Com que l’objectiu es centrava en l’expressió, el treball ha anat eminentment encaminat a la producció, tot i que no s’ha oblidat l’anàlisi."
 
   
http://www.aulamedia.org/10/cronica2.html L'ordinador a l'aula Azucena Vázquez Gutiérrez – "La relació que estableixen els nens i les nenes amb l’ordinador sol ser diferent de la que tenim alguns adults: sovint trobem persones madures que defugen aquest aparell, però això no acostuma a passar amb els nens i les nenes. De fet, l’alumnat que ens trobem dins les aules de les escoles de Catalunya sol ser, en gran mesura, nadiu digital i considera l’ordinador com quelcom familiar i present dins la seva llar. A més, sovint el veu com un company habitual i divertit i com una font de grates sorpreses."

   
http://www.aulamedia.org/10/cronica2.html400 colps | altres narratives dins i fora de l'escola Jordi Orts – "En aquests dos anys 400 colps s’ha erigit per a moltes persones com a espai de referència de propostes vinculades prinicipalment als àmbits de l’educació i l’audiovisual: tallers, xerrades, espais web, festivals, etc. Són també cada vegada més les entitats o particulars que compten amb el blog com a eina de difusió a les seues iniciatives (festivals, productores, associacions, etc.). Però la pretensió és anar més enllà d’una funció merament informativa. A hores d’ara comptem amb la predisposició explícita de diversos centres educatius de la zona amb alguns dels quals ja generem xarxa i facilitem noves sinèrgies amb resultats interessants."


   
Educar en Comunicació: recursos i experiències – En el marc de la V Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació, AulaMèdia organitza el Seminari Educar en Comunicació: recursos i experiències. Aquest seminari vol reflexionar sobre diferents propostes d’organització i d’estratègies pedagògiques a l’hora de implementar l’Educació en Comunicació (ràdio, televisió, cinema, Internet, etc.) a les aules de Secundària. Però a més d’una reflexió teòrica, el Seminari proposa una mostra d’experiències de referència.


   
3 DVDs Darrere la Pantalla – Els DVDs de la col·lecció "Darrere la Pantalla" (Una visita guiada a la televisió, Els informatius de televisió i Els dramàtics de televisió) pretenen oferir al professorat elements per educar en televisió: ensenyant com funciona la redacció d'una televisió local o mostrant com es construeixen les notícies i les telesèries. La col·lecció de DVDs "Darrere la Pantalla" és una producció d'AulaMèdia i Objectiu Comunicació.


aulamedia.info    
Aulamedia.info una nova eina de comunicació Aulamedia.infoés un nou projecte d'AulaMèdia · Educació en Comunicació, un lloc on podeu trobar informacions i notícies d'AulaMèdia (Jornades, cursos, campanyes, opinions, vídeos, etc.). A més de la revista digital (aulamedia.org) -que teniu en pantalla- volem oferir un "canal de notícies" més àgil que reculli totes les informacions generades per AulaMèdia.


Subscripció a AulaMèdia
Correu-e:

AulaMèdia | Editorials | Entrevistes | Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Publicitat | Cinema
Formació | DVDifusió | TVaula | Índex | Redacció
AulaMèdia. Educació en Comunicació
ISSN 1699-2245

Correu