AulaMèdia Índex AulaMèdiaAulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
Formació
DVDifusió
TVaula
Índex

aulamedia.info
   
ESPECIAL  JORNADES   ETC  2010
·

editorial Res més lluny de la realitat! Francesc-Josep Deó – Algú pot pensar, llegint la crònica de les Jornades ETC 2010, que l'Educació en Comunicació (EC) és present a totes les escoles i instituts de Catalunya. Res més lluny de la realitat! Les experiències mostrades a les Jornades són, sense cap mena de dubte, de referència per tot aquell professorat que treballa o vol treballar l'EC en el seu centre o en la seva aula. Però l'EC ni està "normalitzada"; ni té el reconeixement, ni el suport que hauria de tenir per part de l'administració educativa i -pitjor encara- moltes vegades ni el suport de les direccions dels centres. El Parlament Europeu proposava, ara fa un any, introduir una assignatura "d'educació mediàtica" en totes les escoles europees... aquí estem a anys lluny d'aquesta proposta d'universalització de l'Educació en Comunicació. [Vídeo]editorial

   
Jornades ETC 2010: un punt de trobada i reflexióXavier Breil – "Del 20 al 22 de gener passat es van realitzar, a l’edifici El Vagó del recinte de l’Escola Industrial de Barcelona, les Jornades ETC 2010 · Educació, Televisió i Cinema; les cinquenes jornades d’Educació en Comunicació que organitza AulaMèdia. Aquestes Jornades s’han convertit en una trobada anual per a tot el professorat interessat en l’Educació en Comunicació, una oportunitat per “parar màquines” i reflexionar sobre la importància de l’alfabetització mediàtica de l’alumnat i la seva implementació a l’aula. També s’ha aprofitat l’ocasió per presentar el material audiovisual sobre Educació en Comunicació que s’ha elaborat des d’AulaMèdia."
 
   
http://www.aulamedia.org/10/cronica2.html ETC 2010: producció audiovisual escolar Maria Parra i Xavier Breil – "Diferents departaments del centre col·laboren a EuclidesTV: des d’Educació Plàstica elaboren reportatges, reals o falsos, a partir d’un treball metòdic per fases; a Educació Musical elaboren videoclips per treballar la relació entre imatges i música; a Educació Física fan servir el vídeo per avaluar i millorar diferents balls; i a Anglès graven converses que simulen situacions quotidianes per millorar la pronúncia. Tot seguit els alumnes presentadors van explicar quines són les seves vivències: senten que han après moltes coses i reconeixen que ara miren la televisió d’una altra manera."

http://www.aulamedia.org/10/cronica2.html    
ETC 2010: presentació de projectes globalsLaia Serra – "L’últim dia de les Jornades ETC 2010 va ser intens, en continguts i en emocions. La presentació dels projectes realitzats i l’explicació de les experiències viscudes per les persones i institucions que els encapçalen, van transmetre il·lusió i ganes al públic, i van fer una mica més real la possibilitat d’educar en comunicació a l’escola. D’altra banda, els debats que van seguir les presentacions van ser, un cop més, participatius i inspiradors."


   
DVD Els dramàtics de televisió AulaMèdia i la productora Objectiu Comunicació van presentar -en el marc de les Jornades ETC 2010 · Educació, Televisió i Cinema- el tercer DVD de la col·lecció Darrere la pantalla, dedicat als dramàtics de televisió. El DVD Els dramàtics de televisió recull diferents aspectes dels dramàtics a televisió: la construcció de la narració dramàtica, la inclusió de la publicitat en les sèries, efectes del missatge narratiu sobre els telespectadors, etc. Aquest tercer lliurament, com els altres DVDs de la col·lecció, inclou les propostes didàctiques “la classe pregunta” i els “exercicis”, propostes que es complementen amb una guia didàctica que podreu trobar a Internet.

   
DVD Els informatius de televisió – Els ciutadans i ciutadanes tenim la necessitat i el dret d'informar-nos. En funció de la manera com s'organitzi, com es desplegui, com s'expliqui la informació s'hi donarà una visió a una altra del nostre món. Per conèixer com es fan els informatius de televisió i aplicar-hi una mirada crítica hem comptat amb l'ajut de Gavà Televisió. Un nou reportatge audiovisual que té com a prioritat educar en televisió, en aquest cas, mostrant com es construeixen les notícies. La col·lecció de DVDs Darrere la pantalla és una producció d'AulaMèdia i Objectiu Comunicació.


aulamedia.info    
Aulamedia.info una nova eina de comunicació Aulamedia.info és un nou projecte d'AulaMèdia · Educació en Comunicació, un lloc on podeu trobar informacions i notícies d'AulaMèdia (Jornades, cursos, campanyes, opinions, vídeos, etc.). A més de la revista digital (aulamedia.org) -que teniu en pantalla- volem oferir un "canal de notícies" més àgil que reculli totes les informacions generades per AulaMèdia. [Vídeo ETC 2010]


Subscripció a AulaMèdia
Correu-e:

AulaMèdia | Editorials | Entrevistes | Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Publicitat | Cinema
Formació | DVDifusió | TVaula | Índex | Redacció
AulaMèdia. Educació en Comunicació
ISSN 1699-2245

Correu