AulaMèdia
AulaMèdia
El veritable canvi de la televisió
no ha de ser tecnológic


AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
CinEscola
EduCom
Formació
DVDifusió
TVaula
CDcine
"recerca"
Índex
 

Des que en el primer terç del segle XX van començar les primeres proves per retransmetre imatges a distància amb la idea que el coneixement de com eren i vivien la gent d’altres latituds posaria les bases d’una harmonia o concòrdia universal, la televisió ha sofert una evolució certament interessant. 

Durant més de quaranta anys la televisió fou un monopoli d’unes poques cadenes (que a Europa eren de titularitat estatal) que emetien uns continguts determinats (ficció, informació, concursos, publicitat, etc.), en uns horaris concrets i força restringits.

Els primers canvis significatius es van produir entre finals dels setanta i principis dels vuitanta amb el pas del blanc i negre al color i amb la introducció del vídeo. A l’estat espanyol, a més, a la dècada dels vuitanta van començar aparèixer nous canals analògics –les anomenades televisions autonòmiques i les privades– que van trencar l’hegemonia de TVE. El comandament a distància i el zàpping es van convertir en poderoses eines que va estimular la competència entre cadenes per aconseguir la màxima audiència.

Aquest fou un primer seguit de canvis. Ara ens endinsem de ple en el segon, propiciat per l’extensió de la televisió digital, per l’alta definició i, sobretot, per Internet. 

La televisió a través d’Internet permet una televisió sense horaris, sense una graella rígida i tancada, sense lligar-se a la pota del sofà. Es parla que la televisió que se’ns apropa és una televisió de multitud de canals, dirigits a microaudiències, que permetrà mirar continguts al gust de cadascú en qualsevol lloc i a qualsevol hora, des d’un aparell de televisió, des del mòbil, des de l’ordinador o des d’una consola.

Probablement tot això va començar amb YouTube que va demostrar a partir del 2005 que es podia consumir vídeo a través d’Internet i que tothom que volgués podia produir els seus propis clips i penjar-los a la xarxa. Una mica més tard van sorgir noves televisions que es basen en la web 2.0, de banda ampla i social. Es constitueixen al voltant de comunitats interessades en uns continguts determinats, que opinen, que participen i que, a la vegada, creen més continguts.

El següent pas ha consistit en el fet que les televisions generalistes han anat penjant en les seves webs part de la seva programació com ara TV3 o TVE, de manera que donen a l’espectador la possibilitat de fer-se el seu propi menú, amb els continguts que els interessin, en l’ordre que vulguin i a l’hora que els vingui de gust. Cadascú es pot fer el seu menú, sí, però algú ja ens ha cuinat els plats i potser algun d’aquests plats se’ns segueix indigestant...

Creiem, però, que no ens hem de deixar enlluernar per aquest desplegament tecnologic. Una veritable revolució televisiva encara no ha arribat. És cert que s’estan fent experiències de gran interès en l’àmbit de les televisions socials o comunitàries. Però una veritable revolució ha d’incidir en la immensa majoria dels telespectadors, en la forma com perceben els continguts mediàtics i en la consolidació de la seva capacitat crítica.

Des de la creació de TVE l’any 1956, el darrer any ha estat l’any que s’ha vist més televisió en aquest país: 231 minuts per persona i dia. Tot això en l’era de la multiplicitat de pantalles: Internet, xats, mòbil, consoles... El consum de televisió convencional ha augmentat en un 10 % entre els nens i nenes de 4 a 12 anys, degut a la nova oferta de canals infantils temàtics de la televisió digital terrestre, especialment de Disney Channel amb productes com Hanna Montana; High School Musical o Camp Rock que ens donen una molt determinada i repetida visió del món. Uns canals infantils que representen un enorme atractiu pels interessos publicitaris en un grup d’edat (4-12) tan receptiu als missatges comercials i tan poderós dins les decisions de compra de cada família. 

És a dir, que el consum de televisió, contràriament a allò que ens deien diversos analistes que preconitzaven el sorpasso d’Internet, no només no disminueix sinó que augmenta; i, per tant, la seva influència en la visió del món que tenen els telespectadors es reforça. El canvi no realitzat encara, el salt qualitatiu de la televisió consistiria en l’Educació en Comunicació, en la formació dels telespectadors, en una ciutadania il·lustrada davant de l’oracle de la televisió, oracle que directament o indirecta llaura les consciències de les persones i hi diposita la seva llavor.
 
Ramon Breu


AulaMèdiamarç 2009article