AulaMčdia Índex AulaMčdia
AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
Formació
DVDifusió
TVaula
CDcine
Índex
 
Correu
 
 
editorial Convido jo i pagues tu, o com omplir d'ordinadors les aules Francesc-Josep Deó – Jo tenia un amic que quan et convidava a beure alguna cosa, ja sabies que havies de pagar tu... aquests dies quan veig el Conseller parlar dels portàtils a les aules me’n recordo molt d'ell. No discutirem des d'aquesta revista -que impulsa i difon l'Educació en Comunicació- si és necessari o no que l'alumnat d'avui dia conegui els nous llenguatges i la tecnologia de la informació i la comunicació, en tot cas criticarem que a les aules manca tecnologia per la creació i la producció audiovisual.editorial

   
Treballem les TICC des de les primeres etapesAzucena Vázquez Gutiérrez – "L'Educació Infantil és una etapa vital per als nostres infants. En ella es configura llur personalitat, s’aprenen els conceptes bàsics de comportament, es creen els primers vincles afectivo-emocionals, es dóna un gran avenç cognitiu... L'escola és un marc privilegiat on el nen i la nena aprenen a conèixer-se i a relacionar-se amb ells mateixos i amb els altres fent servir els diferents llenguatges i eines presents al seu entorn, entre les quals no podem deixar de banda les Tecnologies de la Informació, la Comunicació i el Coneixement (TICC)."
 
   
Què aporten les tecnologies a l'ensenyament i a l'aprenentatge? Patrícia Agüera, Cristina Ceide i Lorena Herrero – "Ja fa temps que les Tecnologies de la Informació, la Comunicació i el Coneixement (TICC) s’estan integrant en els processos d’ensenyament-aprenentatge (E-A) de la mateixa manera que s’han anat introduint en altres aspectes de la nostra societat, com per exemple els mitjans de comunicació i la correspondència. Aquesta introducció de les TICC en l’E-A afecta els processos educatius, beneficiant-los notablement, com veurem a continuació. Per començar, les TICC estan promovent canvis en l'ensenyament a distància, permetent l'accés a la formació a persones que no poden incorporar-se a processos d'E-A presencials i fomentant la igualtat social i d’oportunitats."

   
L'Aprobbo i el placeboAndreu Rabassa – "Aviat farà mig any, mentre gaudia d’un recés docent a la sala de profes de l’institut, vaig viure un episodi molt significatiu relacionat amb un programa antiplagi online que en aquell moment omplia a vessar titulars de diari i capçaleres informatives de telenotícies: l’Aprobbo. Aquest programa, desenvolupat per Symmetric dins l’àmbit col·laboratiu pel que fa a l’innovació tecnològica del Citilab de Cornellà, no era ni és altra cosa que una variant -per a molts coixa- d’altres programes preexistents des de fa gairebé 10 anys tals com el Turnitin, l’Ithenticate, el Copyscape o el Compilatio per citar-ne alguns."


   
DVD Els informatius de televisió AulaMèdia i la productora Objectiu Comunicació presenten el segon DVD de la col·lecció Darrere la pantalla, dedicat als informatius de televisió. Els ciutadans i ciutadanes tenim la necessitat i el dret d'informar-nos. En funció de la manera com s'organitzi, com es desplegui, com s'expliqui la informació s'hi donarà una visió a una altra del nostre món. Per conèixer com es fan els informatius de televisió i aplicar-hi una mirada crítica hem comptat amb l'ajut de Gavà Televisió.
   
Media.cat un observatori crític Media.cat és una iniciativa del Grup de Periodistes Ramon Barnils que respon a uns dels seus objectius fundacionals: treballar en la difusió i la defensa d’un periodisme rigorós i un espai comunicatiu propi. Media.cat és l’Observatori crític dels mitjans de comunicació que operen en la nostra àrea idiomàtica. I vol analitzar tant els continguts com els formats o embolcalls amb què aquests són presentats.


Inscripció a AulaMèdia
Correu-e:

AulaMèdia | Editorials | Entrevistes | Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Publicitat | Cinema
Formació | DVDifusió | TVaula | CDcine | Índex | Redacció
AulaMèdia. Educació en Comunicació 
ISSN 1699-2245