AulaMèdia Índex AulaMèdiaAulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
CinEscola
EduCom
Formació
DVDifusió
TVaula
CDcine
"recerca"
Índex
Correu
 
 
editorial Tenen la cua de palla! Francesc-Josep Deó – Una de les iniciatives que hem pres, en el marc de la campanya "Per una mirada crítica: Educació en Comunicació", és interpel·lar a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) sobre quines actuacions té previstes per a contribuir a l’alfabetització audiovisual de la ciutadania. Ja que, com hem explicat en més d'una ocasió, la Llei de l'Audiovisual de Catalunya en l'apartat referent als “Drets dels usuaris de serveis de comunicació audiovisual” recull que: “Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual han de contribuir a l’alfabetització audiovisual bàsica dels ciutadans.”editorial

   
L'Educació en Comunicació es projecta a Europa AulaMèdia – "Oblidar-se de l’Educació en Comunicació, oblidar-se de la necessitat d’ensenyar a tenir una mirada crítica davant les pantalles resulta tant greu com si només s’ensenyés a sumar i a multiplicar; i no a restar i dividir. En realitat, el nostre sistema educatiu només fa la meitat de la seva feina", amb aquestes paraules Xavier Breil, el moderador de la sessió, iniciava la presentació de l’acte celebrat el passat 25 de febrer, L’educació mediàtica: una proposta europea, organitzada per AulaMèdia a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona.
 
   
El veritable canvi de la televisió no ha de ser tecnológic Ramon Breu – "Des que en el primer terç del segle XX van començar les primeres proves per retransmetre imatges a distància amb la idea que el coneixement de com eren i vivien la gent d’altres latituds posaria les bases d’una harmonia o concòrdia universal, la televisió ha sofert una evolució certament interessant. Durant més de quaranta anys la televisió fou un monopoli d’unes poques cadenes (que a Europa eren de titularitat estatal)."

   
El professor ha mort! Llarga vida al professor!Xavier Breil – "Un dels discursos més recurrents que ha comportat l’arribada de les TIC al món de l’ensenyament és aquell que diu que el professor perdrà la seva funció de transmissor d’informació perquè ara els alumnes poden trobar la informació a mil llocs diferents. En alguns casos el discurs acaba preveient la quasi total desaparició dels ensenyants perquè la seva funció la faran els ordinadors, però el raonament més majoritari (perquè si una cosa hem adquirit els docents és l’instint de supervivència), diu que el professor sobreviurà però haurà de canviar de rol."


   
DVD Els informatius de televisió AulaMèdia i la productora Objectiu Comunicació presenten el segon DVD de la col·lecció "Darrere la pantalla", dedicat als informatius de televisió. Els ciutadans i ciutadanes tenim la necessitat i el dret d'informar-nos. En funció de la manera com s'organitzi, com es desplegui, com s'expliqui la informació s'hi donarà una visió a una altra del nostre món. Per conèixer com es fan els informatius de televisió i aplicar-hi una mirada crítica hem comptat amb l'ajut de Gavà Televisió.

   
DVD Una visita guiada a la televisió – Primer DVD de la col·lecció "Darrere la pantalla" ens mostra l'interior d'una televisió local i ens dóna a conèixer la seva organització, el seu funcionament, la tecnologia utilitzada i tot el complex, però alhora apassionant, entramat de la comunicació televisiva. Es tracta d'un reportatge audiovisual que té com a prioritat educar en el món televisiu. En aquest cas hem comptat amb l'ajut del Canal Blau de Vilanova o la Geltrú. 

   
Cinema i Ciutadania AulaMèdia. Educació en Comunicació, ha dissenyat uns materials de suport per al professorat que ha d'impartir la matèria Educació per la ciutadania a l'ESO. Els materials Cinema i Ciutadania proposen treballar aquesta àrea a través del cinema. Des d'AulaMèdia, pensem que és una oportunitat per integrar el cinema i l'Educació en Comunicació a les aules, una oportunitat que cal aprofitar en benefici de l'alumnat i del professorat.
 
Per una mirada crítica... – Bloc de la campanya Per una mirada crítica: Educació en Comunicació. En aquest bloc podreu trobar notícies, materials, vídeos, opinions i activitats que formen part de la campanya "Per una mirada crítica..." que es desenvoluparà durant tot l'any 2009 amb la intenció de reivindicar –com recentment  ho ha fet el Parlament Europeu- una assignatura d'Educació Mediàtica i el desenvolupament de la Llei de l'Audiovisual en l'àmbit de l'alfabetització audiovisual.


Inscripció a AulaMèdia
Correu-e:

AulaMèdia | Editorials | Entrevistes | Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Publicitat | Cinema
| CinEscola | EduCom | Formació | DVDifusió | TVaula | "recerca" | Índex | Redacció
AulaMèdia. Educació en Comunicació 
ISSN 1699-2245