Activitats 2008 Índex AulaMèdia


AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
CinEscola
EduCom
Formació
DVDifusió
TVaula
CDcine
"recerca"
Índex
 
editorial
editorial...però hi falten coses! Francesc-Josep DeóMolt bé! Sí, sí, molt bé...! perque si les coses estan bé, cal dir-ho no? El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya està impulsant un Pla de Foment de la Lectura a Catalunya per incrementar l’índex de lectura en llengua catalana. El secretari de Cultura, Eduard Voltas, va definir el Pla com una eina per afavorir "el progrés nacional i la cohesió social". D’entrada, sona bé, tot i que el pressupost que es vol destinar per construir aquesta "eina" ens sembla molt petit, o la pretensió massa gran... una de dos.editorial


   
Afabetització mediàtica i qualitat democràtica Ramon Breu – L’Educació en Comunicació no és només una assignatura; és, com diu la UNESCO, un sistema educatiu alternatiu, universal i permanent que necessita un tractament, un aprenentatge des de l’altre sistema educatiu, el nostre, els dels professionals de l’educació. En aquest sentit, no en tenim prou que des de fa un temps un bon nombre de professors i professores a títol particular, i també diversos centres, hagin fet avançar l’Educació en Comunicació a les nostres aules, tampoc no en tenim prou amb el fet que ho diguin les competències bàsiques. Calen unes accions més decidides des de les institucions, i les recents accions o inaccions van justament en sentit contrari. La desaparició del Servei de Mitjans Audiovisuals del Departament d’Educació i la paràlisi en el compliment de la Llei de l’Audiovisual que assenyala la necessitat de l’educació en els mitjans de comunicació en són unes mostres descoratjadores.
 
   
Invitació al curtmetratgePilar Alfonso – Permeteu-me una pregunta inicial: ¿què passa quan demanem als nostres alumnes que ens presenten idees per a fer un curtmetratge? A mi, sovint, em proposem un llargmetratge. I no diré que no em semble lògic donada la pobra experiència dels alumnes com a espectadors de curtmetratges. Fou a partir d'aquesta curiosa constatació que fa uns anys vaig començar a preguntar-me per què els curtmetratges tenien tan poca rellevància en les propostes d'estudi de la narrativa cinematogràfica a l'aula.

   
Projecte DDT. Ensenyar amb documentals OBREAL – DDT - Coopera al desenvolupament és un projecte de sensibilització i educació pel desenvolupament que, des d'un enfocament multidimensional, ens mostra com la quotidianitat dels països desenvolupats influeix en la dels països en vies de desenvolupament, així com les alternatives perquè aquesta influència sigui benefici d'aquests. El projecte parteix d'un enfocament que promou la corresponsabilitat entre les ciutadanes i els ciutadans respecte a part del benestar o del malestar dels habitants dels països en vies de desenvolupament, però ho fa des d'una perspectiva propositiva, i no tan sols crítica o expositiva.


   
DVD Els informatius de televisió AulaMèdia – AulaMèdia. Educació en Comunicació i la productora Objectiu Comunicació presentaran a les Jornades ETC · Educació, televisió i cinema el segon DVD de la col·lecció "Darrere la pantalla" titulat Els informatius de televisió. Un nou reportatge audiovisual que té com a prioritat educar en televisió, en aquest cas, mostrant com es construeixen les notícies. Si no pots venir a les Jornades ETC, t'oferim la possibilitat d'aconseguir el DVD Els informatius de televisió aquí (només fins el 15 de gener de 2009).

   
Cinema i Ciutadania AulaMèdia AulaMèdia. Educació en Comunicació, ha dissenyat uns materials de suport per al professorat que ha d'impartir la matèria Educació per la ciutadania a l'ESO. Els materials Cinema i Ciutadania proposen treballar aquesta àrea a través del cinema. Des d'AulaMèdia, pensem que és una oportunitat per integrar el cinema i l'Educació en Comunicació a les aules, una oportunitat que cal aprofitar en benefici de l'alumnat i del professorat.


AulaMèdia | Editorials | Entrevistes | Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Publicitat | Cinema
| CinEscola | EduCom | Formació | DVDifusió | TVaula | "recerca" | Índex | Redacció
AulaMèdia. Educació en Comunicació 
ISSN 1699-2245