AulaMèdia
AulaMèdia
 Tenen la cua de palla!


AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
CinEscola
EduCom
Formació
DVDifusió
TVaula
CDcine
"recerca"
Índex
 
Una de les principals característiques d’una sana societat democràtica és la capacitat crítica de la ciutadania. Però aquesta salut també depèn de la capacitar d'entomar la crítica per part de les institucions i, sobretot, per saber donar una resposta coherent a les demandes de la societat.

Una de les iniciatives que hem pres, en el marc de la campanya "Per una mirada crítica: Educació en Comunicació", és interpel·lar a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) sobre quines actuacions té previstes per a contribuir a l’alfabetització audiovisual de la ciutadania. Ja que, com hem explicat en més d'una ocasió, la Llei de l'Audiovisual de Catalunya en l'apartat referent als “Drets dels usuaris de serveis de comunicació audiovisual” recull que: “Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual han de contribuir a l’alfabetització audiovisual bàsica dels ciutadans.”

La pregunta no va tenir resposta, una vegada més. Així que vam recórrer al Síndic de Greuges de Catalunya per que instés a la CCMA a donar-nos una resposta. Finalment, un mesos més tard, se’ns va enviar una resposta signada per la Directora General de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Sra. Rosa Cullell i Muniesa. La sorpresa, però, va ser el to utilitzat i la susceptibilitat mostrada en tota la seva missiva. Realment sembla que qualsevol pregunta posi en qüestió la perfecció en tot allò que fan. 

Però apart de les grans dosis de susceptibilitat hi havia una gran desinformació –suposem dels seus col·laboradors- per les reiterades afirmacions que vinculen AulaMèdia amb el consell d’experts en educació quan hem manifestant personalment les nostres crítiques (al funcionament i a la finalitat del consell) al responsable del Departament de Programes i Projectes Educatius i en més d’una editorial de la nostra revista digital. (febrer de 2007). 

En la carta s’esmenten tot un reguitzell de programes, produïts per Televisió de Catalunya, que suposadament tracten l’alfabetització audiovisual. Confonen constantment l’alfabetització audiovisual amb els continguts didàctics, fins al punt que només un, a molt estirar dos, de tota la llista de programes, tenen a veure realment amb l’alfabetització audiovisual. 

Des de la nostra modèstia i amb molta prudència aconsellaríem a la Directora General de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que es deixés aconsellar per millors assessors, que de ben segur té la CCMA en l'àmbit de la pedagogia i de l'alfabetització audiovisual. Sobretot ara que ja han pres possessió del càrrec els vint-i-un membres del Consell Assessor de Continguts i Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

D’altra banda, no entenem que una pregunta sobre les possibles actuacions en el camp de l’alfabetització audiovisual de la Corporació provoqui tantes guspires, o és que tenen la cua de palla?
 

Francesc-Josep Deó


AulaMèdiamarç 2009article