AulaMèdia    Present i futur de La Xarxa
AulaMèdia

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Documentals
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
El passat 25 de febrer es va celebrar l'Assemblea 2008 de La Xarxa d'Educació en Comunicació, que tenia com a objectiu principal d'establir les bases del que ha de ser aquesta plataforma cívica els propers anys.
En primer lloc, i especialment per aquelles persones que assistien a una trobada per primer cop, es va fer un repàs de la història de La Xarxa i del seu moment actual: set col·lectius integrants i 3.100 persones a la llista de correu. Després es va presentar el document que es va lliurar als assistents dels quatre punts que vertebrarien l’Assemblea: objectius, estructura, finançament i accions.

Es va començar presentant els objectius de La Xarxa, que s’han reduït a quatre punts que poden englobar-los tots:

- Establir llaços entre totes aquelles persones i col·lectius interessades en l’Educació en Comunicació i tenir una veu pròpia.
- Difusió coordinada i retroalimentada de les feines de cadascun dels col·lectius.
- Reivindicació davant les administracions.
- Conscienciació de la societat civil en general.
Aquests quatre objectius van ser compartits pels assemblearis amb l'únic dubte sobre si el tercer i quart objectius podien fondre's en un de sol. Atesa la poca transcendència del possible canvi, després de parlar-ne el tema es va deixar obert.
A continuació va iniciar-se l'apartat de l'estructura, moment en què des de la Comissió Gestora es va proposar un organigrama, que, de fet, és un reflex del que ha funcionat fins ara, amb l’afegit de les possibles comissions de treball que sorgiran més endavant. Es va recordar un cop més que tant la Comissió Gestora i la Comissió Permanent com les comissions de treball són flexibles i estan totalment obertes a la participació de qualsevol. Una de les assistents a l'assemblea va suggerir la possibilitat de fer trobades virtuals de les comissions per facilitar-hi la participació.

El tercer punt era el del finançament. Aquí la Comissió Gestora presentava dues propostes diferents però no excloents: d’una banda seguir com fins ara, és a dir, funcionant a partir de les donacions voluntàries dels membres i d’alguns ingressos com matrícules de trobades; de l’altra constituir-se com a associació per tal de poder demanar subvencions públiques o altres ajuts. Hi van haver moltes intervencions en aquest punt, amb punts de vista molt variats, assenyalant avantatges i inconvenients de les dues fórmules i d’altres, com la possibilitat de crear una federació d'associacions a partir dels col·lectius integrants de La Xarxa. Finalment, com que ni la decisió és urgent ni, de fet, la segona opció exclou la primera, va acordar-se de seguir com fins ara durant el 2008 i elaborar mentrestant un estudi exhaustiu de riscos, avantatges i inconvenients de cada opció, prenent la decisió o bé en la Trobada 2008, que se celebrarà a la tardor, o en una assemblea l’any que ve.

Finalment es va abordar el tema de les accions a dur a terme. En primer lloc es va parlar de la campanya engegada a principi de curs -“Contra l’analfabetisme mediàtic!”- i es va proposar des de la Comissió Gestora de seguir tirant-la endavant donant-li un altre impuls.

Després hi va haver dues propostes prèviament elaborades per dos grups de La Xarxa. La primera es va fer des de TransEducaMundi entorn d'un possible nou espai web. Enfront de l’actual espai estàtic, la proposta és de fer una plataforma participativa que, en lloc de ser administrada per una o dues persones, pugui ser construïda i mantinguda per tots i cadascun dels membres de La Xarxa. L’espai hauria de tenir una agenda col·lectiva actualitzable per tothom i a més les següents eines: wikis, fòrums, blocs, repositoris de documents, xat i correu intern, entre d'altres. Hi podria haver diferents perfils d’usuaris que correspondrien a diferents nivells de visualització dels espais i continguts. També caldria treballar amb la possibilitat de subscripció al nou espai web i amb agregadors i selectors d'enllaços propis de La Xarxa.

La segona proposta va venir d’Edumèdia i era doble. En primer lloc es va parlar de la creació d'una comissió d’investigació sobre els dibuixos animats, un tema sobre el qual es considera que cal una reflexió profunda. I en segon lloc (i amb possible relació amb l’anterior) es va proposar de crear un programa radiofònic sobre l'Educació en Comunicació.

Juntament amb el material de l’Assemblea (la revista "La Xarxa", un exemplar del setmanari "Directa", el DVD de La Xarxa "El dret a l’Educació en Comunicació" i la proposta de la Comissió Gestora per a l’Assemblea) es va lliurar als assistents un formulari de col·laboració en què cadascú podia oferir ajuda per a un dels punts proposats en el formulari o bé per a qualsevol altre que lliurement es volgués proposar. Finalment es van rebre quinze oferiments de col·laboració i va acordar-se de reunir tots els interessats en una trobada posterior per organitzar la feina en tres comissions de treball (Campanya, web i investigació).
 
Text:
Xavier Breil
 Fotos:
Daniel Miracle
Cartell:
Mati Balsera
 
Web de La Xarxa
laXarxa.info