AulaMèdia Un projecte radiofònic amb infants
Coneguem la ràdio!
EduCom - Ràdio

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Documentals
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
Coneguem la ràdio! és el nom d’un projecte que ha pretès i pretén per a cursos vinents un doble objectiu general: fer arribar, en la mesura possible, la ràdio a l’escola i l’escola a la ràdio. Es tracta de donar als nens i nenes un coneixement inicial d’aquest mitjà de comunicació i alhora animar-los i ajudar-los a fer experiències d’emissió des de la seva emissora local: Ràdio Molins de Rei.
Des d’aquesta proposta hem volgut i volem que després de conèixer la ràdio com a receptors passin a ser per un dia els emissors, o sigui els protagonistes actius que fan possible que les persones que ho desitgin: d'altra mainada o adults els puguin escoltar perquè ells, com a infants grans, tenen molt  a dir.

Aquesta proposta ha possibilitat que els alumnes ens informin d’algunes de les activitats que fan a l’escola (o fora d'aquesta), del què pensen de les coses que passen al món, del què senten, del què els agrada i de què els desagrada, de quines coses volen anunciar (o sigui: dels seus anuncis), dels seus acudits, etc; i tot això, en format de programa radiofònic. 

La idea inicial defuig les complicacions excessives i es basa en l’aprofitament i adaptació dels textos orals i escrits que els infants ja han elaborat al Centre, combinats, aquests, amb d’altres elements de relaxació (música, receptes, acudits, relats, lectura de poemes, etc.) o d'altres d’aprofundiment d’algun dels temes tractats, afegint-hi alguna entrevista o consulta més específica si ve de gust a la classe. 
 
Desenvolupament del projecte

El tram d’edat a qui va dirigit el projecte és a 5è curs de Primària, o sigui: 1r curs de Cicle Superior, són alumnes de 10 i 11 anys d’edat. La temporalitat és d’una hora i mitja setmanal durant sis sessions que s’han desenvolupat de la següent manera:

1.- La sessió introductòria: Es presenta aquest mitjà connectant amb els coneixements previs dels alumnes concrets i a continuació se’ls informa d’alguns elements que no hagin sortit i que també conformen la ràdio. Aquests són els primers continguts inicials: Quina és la història de la ràdio? Com es fa ràdio? i Qui fa ràdio?

2.- La visita a l’emissora.

3.- Més continguts: Generes i tipus de programes i el plantejament i diàleg de les seves propostes de cara a fer un programa d’elles i ells.

4.- Últims continguts: Parts d'un programa. També es concreta i assagen les dues sessions d’emissió tenint en compte la oralitat, alguns dels aspectes informats i el temps disponible (de 30 min a 40 min).

5.- Sessió radiofònica real 1 amb mig grup classe.

6.- Sessió radiofònica real 2 amb l’altre mig grup.

Les tres escoles participants de Molins de Rei han dedicat d'altres sessions de les matèries implicades segons l’elecció dels continguts així com de llengua catalana per tal de reelaborar les preparacions escrites i fer-ne els assajos. També l’equip de monitoratge prèviament hem acabat d’ajustar el programa i hem contactat prèviament amb el tècnic de so de l'emissora. 

Els infants han expressat en la majoria de les valoracions que han gaudit molt de la sessió radiofònica i que han après força tant en aspectes de parlar per un públic que no els veu com en continguts relacionats amb aquest mitjà de comunicació no visual. Una aspecte colateral interessant ha estat quan altres parts del Centre Educatiu s’han sentit convidades i han gaudit de la màgia de la connexió al programa que han preparat els seus companys o els alumnes d'altres centres participants. També es deduïble que els propis infants han fet la propaganda als seus familiars i amics facilitant-los dates i horaris de les emissions. 

Finalment afegim que un altre motiu que ens anima a continuar en cursos vinents són les valoracions positives de les tres professores que han pretès animar a l’experiència radiofònica a d'altres centres i/o cursos, ja sigui amb el mateix format o, en cas de repetició, amb un altre de diferent, com per exemple: un taller d’alumnes interessats.

 
L'equip promotor:
Teresa Canals
Mestra de primària
Anna Tàpia
Estudiant deperiodisme
Neus Valls
Estudiant de Periodisme