Activitats 2008 Índex AulaMèdia


AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
CinEscola
EduCom
Formació
DVDifusió
TVaula
"recerca"
Índex
 
 
editorial Una nova etapaFrancesc-Josep Deó – Comencem un nou curs i a AulaMèdia, a més, comencem una nova etapa. Després de més de 7 anys fent feina, cal aturar-se un moment per reflexionar, per agafar més força i seguir treballant –com fins ara– per l'Educació en Comunicació. En els propers mesos anireu descobrint alguns canvis en aquesta revista digital, començant pel disseny que algun company ja ha qualificat de minimalista... Pel que fa als projectes sobre Educació en Comunicació que volem desenvolupar aquest curs 2008-2009, cal destacar la realització de nous capítols de la col·lecció Darrere la pantalla, un material didàctic audiovisual per educar en televisió.editorial


   
Impressions d'una periodista [recentment aterrada a Secundària] Sandra Valdivieso Montero – Ja estic ací. Després d'intuir que al món del periodisme poc es podia fer per a "botar-se a la torera" els condicionaments polítics i econòmics, decidisc obrir-me un nou camí a l'ensenyament, convençuda que l'educació és la base fonamental, l'eina amb la qual els ciutadans ens podem defensar de la manipulació pretesa pels mitjans de comunicació. Camine cap al meu primer institut, il·lusionada amb la idea que em puga tocar impartir l'optativa (sí, estava mentalitzada que només podia ser això) taller de premsa o mitjans de comunicació... Arribe, mire l'horari i comprove que no és així... ¡Però sóc Cap de Departament! Alguna cosa es podrà fer...
 
   
Moltes preguntes que no tenen resposta Fátima Berenguer Fenoll – Com a professors i mestres se'ns plantegen moltes preguntes que no tenen resposta, i a vegades, quan es troba la resposta a la pregunta no es pot desenvolupar per falta de temps, disposició d'aula, recursos que no depenen de l'escola ni dels pares sinó de la institució educativa i quan l'oferixen, ens trobem davant d'un repte encara major que no es pot pal·liar ni amb diners i a més, no es tracta d'una cosa material i resulta d'un handicap indispensable en educació donades les característiques i peculiaritats de l'alumnat: la motivació, la constància i el quefer per aprendre.

   
L'atenció a la diversitat amb... els videojocs?Xavier Breil – Per a la majoria d’adults, que tenen com a referència el Space Invaders o el Pac Man, els videojocs són una activitat en què s’ha d’aconseguir un determinat objectiu d’una determinada manera i en un determinat temps. Però els videojocs d’avui són molt diferents i tenen una sèrie de característiques que no tenien els antics i que han contribuït a fer-los tan atractius. Entre aquestes característiques n’hi ha dues que poden tenir per als mestres un rendiment pedagògic gens menyspreable: l’adaptabilitat al jugador i la multitud de camins possibles, és a dir, l’eliminació d’una única via de solució.


   
Projecte de "recerca" en comunicació AulaMèdia – Els materials didàctics orientats al Projecte de Recerca en Comunicació a 4t d’ESO ha suscitat un viu interès entre més de 200 centres educatius de Secundària. Des d'AulaMèdia no podem amagar la nostra satisfacció per l’acollida d’aquest material que podeu trobar aquí. No dubtem que aquest serà un pas més, probablement petit però ferm, en la introducció de l’educació crítica en comunicació a les nostres aules.

   
Darrere la pantalla AulaMèdia i Objectiu Comunicació – Estem acostumats a dir "el programa de...", substituint el nom de l'espai televisiu pel del presentador/a que el condueix. Sovint oblidem que si aquesta "estrella" pot fer la seva feina és gràcies a l'equip que té darrere la pantalla. Per conèixer la tasca d'aquest equip, aquest DVD ens nostra una visita guiada a una televisió local. Aquest material didàctic audiovisual, esdevé un recurs amb moltes possibilitats per treballar a l'aula.

   
Cinema i Ciutadania AulaMèdia AulaMèdia. Educació en Comunicació, ha dissenyat uns materials de suport per al professorat que ha d'impartir la matèria Educació per la ciutadania a l'ESO. Els materials Cinema i Ciutadania proposen treballar aquesta àrea a través del cinema. Des d'AulaMèdia, pensem que és una oportunitat per integrar el cinema i l'Educació en Comunicació a les aules, una oportunitat que cal aprofitar en benefici de l'alumnat i del professorat.


AulaMèdia | Editorials | Entrevistes | Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Publicitat | Cinema
| CinEscola | EduCom | Formació | DVDifusió | TVaula | "recerca" | Índex | Redacció
AulaMèdia. Educació en Comunicació 
ISSN 1699-2245