Activitats 2007
Índex AulaMèdia
1.500.000 de gràcies!

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Documentals
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
Editorial Jornades Educació i pantallesEditorialEducació i pantalles – Francesc Josep Deó Per tercer any consecutiu AulaMèdia organitza les "jornades de gener," un trobada sobre Educació en Comunicació Audiovisual, un moment per parar màquines i debatre. Si les primeres jornades, les Jornades EduCom, van ser un aparador de les possibilitats i les col·laboracions entre les ràdios i les televisions locals i els centres docents; les Jornades CinEscola, de l'any passat, es van centrar en el cinema i com introduir-lo a l'aula de Primària i de Secundària. Ara aquestes terceres jornades Educació i pantalles volen reflexionar sobre el moment comunicatiu que vivim i sobre quina ha ser la funció de l'escola del segle XXI font les pantalles.Editorial


Telerealitat Telerealitat: Darreres tendènciesTelerealitat: Darreres tendències – Ramon Breu - "La telerealitat es va renovant en els darrers temps i va derivant cap a un procés d’autoremodelació amb formats més especialitzats, d’acord amb el que els seus responsables creuen que és la idiosincràsia de cada país. Mentre que als Estats Units l’èxit personal i, sobretot, el professional és el fonamental, a Europa la fórmula de la convivència és la més estesa."Telerealitat


Entrevista a Estrella Gorjón Entrevista a Estrella GorjónEntrevista a Estrella Gorjón - "Els alumnes han de ser crítics amb els mitjans i els han de conèixer de prop" – Patrícia Agüera - "L'aprenentatge de la comunicació i la llengua a la meva matèria és bàsic, i els mitjans utilitzen diferents llenguatges per transmetre informació. Quan aquesta darrera es vol manipular, sovint es recorre a la llengua per aconseguir-ho. Per tant, per entendre i interpretar la informació cal dominar la llengua, que és un instrument importantíssim. L'alumnat ha d'aprendre que quan la informació es manipula és perquè hi ha uns interessos econòmics, polítics o ideològics amagats."Entrevista a Estrella Gorjón


Els nous mitjans i l'expansió viral
Els nous mitjans i l'expansió viralEls nous mitjans i l'expansió viral – Xavier Breil - "Internet s’ofereix com una alternativa a uns mitjans de comunicació tradicionals inabastables pel ciutadà i controlats per poders polítics o econòmics. S’ofereix com a lloc de democratització del coneixement, de comunicació menys mediatitzada per terceres persones, on la llibertat dels internautes no es limita a escollir un o altre entre els canals oferts, sinó que poden seleccionar i intercanviar directament la informació que vulguin i en diversos formats i sobretot -el que és més important i dóna sentit a l’expressió de democratització- poder produir la seva pròpia informació en aquests formats..."Els nous mitjans i l'expansió viral
 
Pissarra
Pissarra
Un joc perillós  Un joc perillós
Un joc perillós
Mans Unides ofereix a escoles i instituts Un joc perillós, una eina d'educació per al desenvolupament dirigida a alumnes de segon cicle d'ESO i Batxillerat. Mitjançant aquest joc on-line, els joves poden aprendre el que està passant al món d'una forma lúdica i divertida. A partir de la temàtica base de les relacions Nord-Sud i dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, les preguntes del joc van aportant dades significatives que permeten comprendre la situació crítica que viu la Humanitat en certs aspectes (pobresa, fam, analfabetisme, deteriorament del medi ambient...), interioritzar valors solidaris i mobilitzar a l'acció responsable. Tot això converteix aquest joc on-line en una eina molt útil per a l'aula d'informàtica en Tutories, Ciències Socials, Educació per a la Ciutadania, etc.Un joc perillós


 
Subscripció a AulaMèdia: 
 

 
AulaMèdia | Editorials | Entrevistes | Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Publicitat | Cinema| Material | Revistes | Llibres
CinEscola | EduCom | Formació | Pissarra | DVDifusió | Enllaços | Índex | Redacció
Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600 píxels
AulaMèdia. Educació en Comunicació
ISSN 1699-2245