AulaMèdia
AulaMèdia
Moltes preguntes
que no tenen resposta


AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
CinEscola
EduCom
Formació
DVDifusió
TVaula
"recerca"
Índex
 
 
“Preferisc qualsevol altra cosa a ser professora, encara que haja d'estudiar el que no m'agrade”; “l'aïllament del professorat a causa de la monotonia” són alguns dels titulars que ens arriben quan obrim les pàgines dels periòdics, llibres, quan passegem pels carrers i escoltem la conversació de dos docents, en el metro o autobús, etcètera. 

Com a professors i mestres se'ns plantegen moltes preguntes que no tenen resposta, i a vegades, quan es troba la resposta a la pregunta no es pot desenvolupar per falta de temps, disposició d'aula, recursos que no depenen de l'escola ni dels pares sinó de la institució educativa i quan l'oferixen, ens trobem davant d'un repte encara major que no es pot pal·liar ni amb diners i a més, no es tracta d'una cosa material i resulta d'un handicap indispensable en educació donades les característiques i peculiaritats de l'alumnat: la motivació, la constància i el quefer per aprendre. 

Si bé és cert, que l'ús dels mitjans audiovisuals en l'escola resulta d'una oferta temptadora que en major o menor mesura es pot traslladar a l'aula. Per a això el professor ha de demostrar disponibilitat i estar obert als canvis, ja que, els alumnes ho exigixen. L'aula o l'escola, presenten recursos didàctics com els ordinadors, projectors, televisors, pel·lícules, dvd, pissarres, internet com a mitjà de formació... moltes vegades no en quantitat, però eixe serà el mèrit, ja que el professor pot demostrar la capacitat i habilitat d'organització per a convertir quelcom escàs en abundant. 

El primer aspecte a considerar és la unió entre l'administració educativa, la direcció del centre i dels professors. Després plantejar-se quins moments són els adequats per a integrar-los en el currículum i finalment, la formació del professorat que vagen a utilitzar els multimèdia. 

L'ús de les tecnologies de la informació en educació proporciona avantatges com una ensenyança més activa per a l'alumnat i el docent; una forma més còmoda de gestionar i representar la informació; processos d'ensenyança-aprenentatge més lúdics; s'aprén a desenvolupar un tema de principi a fi; permet realitzar exercicis d'ensinistrament i a més si la classe ho permet, de simulació; permet oferir informació acord al ritme de l'estudiant; el reforç és constant i eficaç; la informació és fàcilment comprensible; milloren l'aprenentatge i incrementen la seua retenció; continuïtat en la seqüència d'execució i finalment permet realitzar i elaborar una ensenyança atractiva adaptada a les capacitats i interessos de l'educand. 

Alguns dels seus inconvenients són l'alt cost del material de l'equip i de la producció del material; la falta d'estandardització a causa del seu constant canvi i un dels majors i dels més importants, els problemes de personal, ja que, a pesar que hi ha certa predisposició a l'ús dels mitjans tecnològics encara s'aprecia certa por. 

Llavors, per què no educar en comunicació o, introduir-la com una ferramenta de treball alternativa-formativa-experiencial on els alumnes i el professor puguen aprendre. La seua avaluació és fàcil, podem dividir dos vessants: la motivació i destresa de l'usuari i d'altra banda, la qualitat del disseny que possibilite la interacció de l'usuari i així, la construcció del coneixement. Per tant s'ha demostrat que l'ús dels audiovisuals es convertixen en un saber útil i eficaç per a l'ensenyança i l'aprenentatge d'una situació real.

 
Fátima Berenguer Fenoll
 


AulaMèdianúmeroarticle