AulaMèdia
La responsabilitat d'educar en pantalles
Intro

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Documentals
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu

Que l’Educació en Comunicació –i per extensió l’educació en pantalles- ha d’ésser una prioritat pels nostres alumnes és, a hores d’ara i atenent-nos als efectes socialitzadors dels mitjans, un fet indiscutible. Molt sovint la tasca educativa que intentem fer des de l’escola és reinterpretada i sovint deixada de banda pels infants ja que l’ambient en el que es belluguen quan surten de l’escola no els facilita en absolut que interioritzin allò que tant poc té a veure amb la seva “realitat”. D’altra banda, és per tots sabut que darrerament aquesta “conjuntura” en la que viuen ha allargat la seva ombra i ara ja plana directament damunt la nosta tasca; tant és així que els pitjors estereotips que projecten els mitjans són el pa nostre de cada dia, les conductes menys assertives són les més comuns entre els nanos a l’hora de resoldre conflictes i la superficialitat junt amb la cultura del mínim esforç no deixen, dia rera dia, de fer nous adeptes entre la mainada. Sense cap mena de dubte culpar de tot això a l’analfabetisme mediàtic és poc encertat, però el que és ben clar és que un infant incapaç d’afrontar amb les mínimes garanties el bombardeig mediàtic de les pantalles que l’envolten és un candidat a deixar-se dur per les modes, l’hedonisme i la manipulació que plana en l’ambient.

Tot plantejant-me la responsabilitat d’educar en pantalles, vaig veure clar que la responsabilitat en qüestió no podia ser altra que aquella que un assumeix quan es donen les mínimes condicions per tirar endavant allò que et planteges, ja que responsabilitzar-me sense cap garantia d’èxit -sempre des del meu punt de vista particular, és clar!-  esdevindria un exercici estèril i probablement irresponsable.
Feta la reflexió, vaig decidir analitzar els principals factors que podien fer possible que jo em sentís responsable d’educar en pantalles, fent l’esforç de deixar de banda la meva meravellosa experiència personal, voluntarista i poc representativa pel que fa a la realitat de l’educació en mitjans a casa nostra. Ara ja tot era bufar i fer ampolles, si el fet que havia de garantir la meva responsabilitat era educar en pantalles, és clar que, pel cap baix, alguns dels factors més importants que havia de considerar eren:
- La implicació del professorat, els pares i l’administració pel que fa a aquesta tasca.
- Comptar amb un currículum sensible amb l’Educació en Comunicació.
- Comptar amb la formació adequada i el material adequat.
- L’exposició dels infants als efectes del seu analfabetisme mediàtic.
La comunicació, en poc temps, ha transformat la nostra vida quotidiana i la nostra pràctica professional, les nostres cases, les nostres formes de relacionar-nos i les nostres maneres de reafirmar-nos, ara bé, com a educadors en pantalles som tan analfabets com els nostres alumnes, no comptem amb un currículum sensible a la causa ni amb la implicació social necessària i, per la seva banda, els nostres alumnes cada vegada estan més exposats a les conseqüències del seu analfabetisme mediàtic ja que els mitjans esdevenen omnipresents. Ateses aquestes observacions i entenent la responsabilitat com a motor en la presa de decisions o accions concretes, no veig possible, ara per ara, responsabilitzar-me d'educar en pantalles. Ara bé, donat que sóc plenament conscient de la importància d'educar en mitjans, sí que em responsabilitzo de fer el possible per tal que es donin les condicions que ara mateix no fan efectiva l'alfabetització mediàtica a les aules.
Sóc molt conscient que aquesta conclusió pot infondre cert desànim i fer-vos pensar que tinc una perspectiva pessimista de tot plegat. Res més lluny de la meva intenció ja que pretenc trobar aliats conscients i compromesos a l'hora de fer possible que tot allò que he tingut la sort de viure en primera persona pel que fa a l'Educació en Comunicació a l'aula, deixi de ser personal i esdevingui una experiència generalitzada mercès el desplegament de les actuacions adients.
 
Andreu Rabassa