AulaMèdia Educar en Comunicació des d'un
Entorn Virtual d'Aprenentatge
AulaMèdia

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
Els Entorns Virtuals d'Aprenentatge (EVA) comencen a formar part de la realitat diària de moltes persones, i en especial dels universitaris, però també i cada cop més dels alumnes de secundària. Des d'aquí volem apostar fort per un ús més generalitzat dels EVA que arribi als més petits i als més grans, sense distincions de cap tipus, i amb un objectiu molt clar: el foment de l'Educació en Comunicació (EC).
Però què és un Entorn Virtual d'Aprenentatge?
Un EVA es presenta com una plataforma que reuneix diverses eines en un indret determinat d'Internet amb l'objectiu de facilitar l'aprenentatge -sobre un o diversos temes- als usuaris, els quals acostumen a estar registrats al sistema, compten amb un perfil determinat que els permet accedir a allò que els interessa i poden informar-se, comunicar-se, compartir i construir coneixement, així com col·laborar amb altres usuaris fins a crear una autèntica comunitat virtual. El programari gratuït que acostuma a utilitzar-se en el món educatiu per a construir aquest tipus de plataforma virtual és Moodle, però Joomla i Xoops són també força interessants, útils i relativament senzills.

I què tenen a veure els EVA amb l'Educació en Comunicació?
Partim de la possibilitat que l'Educació en l'ús intel·ligent de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació formi part de l'EC. No sembla una idea tan estranya si pensem que una de les Noves Tecnologies que més ha revolucionat la societat actual, la del coneixement, és Internet, la Xarxa de xarxes. I què és Internet? Doncs bé, és un recurs que ha canviat en profunditat la nostra relació amb els altres, però també amb la informació, i en definitiva amb el món i amb la imatge que en tenim. Però ara també s'ha convertit, a molts indrets del planeta, en un mitjà de comunicació de masses que conté els mitjans convencionals i en renova els formats. És per això que han nascut noves disciplines a l'àmbit de la comunicació que estudien, per exemple, el periodisme digital, la ràdio i la televisió per Internet, etc., perquè aquests formats canvien la manera de relacionar-nos amb els mitjans, ara molt més oberts al servei a la carta, a la interactivitat, a la participació ciutadana, etc.

Més mitjans nous
Però també cal estar sempre atents a l'aparició de nous mitjans, de noves pantalles com les dels mòbils, que ja ens permeten navegar per Internet, rebre informació al nostre gust, accedir a clips musicals i a videojocs, establir la comunicació amb un interlocutor mitjançant la videoconferència, i ja pràcticament veure la televisió i algunes obres cinematogràfiques breus. Aquest és el present i el futur immediat de les possibilitats de recepció que ens ofereixen alguns nous mitjans, que tendeixen cada cop més a integrar formats de tots tipus per tal que siguin compatibles i s'hi pugui accedir des de diferents enginys.

D'un consumidor passiu a un constructor i productor de mitjans
Però no ens oblidem de la gran revolució que suposa l'accés a un maquinari i a un programari relativament barats (de vegades gratuïts) i fàcils d'utilitzar. Ara és possible no sols rebre informació del món sencer en formats multimèdia i sense gaires censures, sinó que podem construir nosaltres mateixos els mitjans. Plataformes i contenidors de documents audiovisuals com ara Dailymotion, Youtube o Google Video ofereixen un ampli ventall de possibilitats a receptors i productors d'informació i de coneixement. A més, tant les webcams com les càmeres dels mòbils ja ens permeten enregistrar amb una certa qualitat el que veiem i vivim, així com publicar-ho, compartir-ho i emetre-ho a la Xarxa gairebé immediatament, i fins i tot importar-ho als nostres weblogs (diaris personals o professionals en format digital que poden integrar text, hipertext, imatge, so, audiovisuals, etc.).

TransEducaMundi
Un exemple d'EVA
Com hem pogut veure, Internet és un espai excepcional per a compartir, informar i informar-se, comunicar-se, crear, innovar, participar, actuar... Per això creiem que és un mitjà molt complet i complex que pot ajudar a analitzar tots els altres, que els pot fer evolucionar, que els integra i que pot promoure el creixement de l'activisme a la societat actual.

És per aquesta raó que presentem aquí TransEducaMundi (TrEdMu), un exemple d'EVA en construcció permanent el creixement del qual depèn dels usuaris del sistema, que poden entrar en contacte mitjançant eines de comunicació síncrona (xat) i asíncrona (correu electrònic intern) i modificar la plataforma -depenent del seu perfil- construint textos amb altres usuaris (amb l'eina col·laborativa wiki anomenada Wiwi); seleccionant, creant i compartint microcontinguts educatius multimèdia -especialment els relacionats amb l'EC- en diversos idiomes a la secció “Articles/Activitats”, comentant-los i discutint-ne amb altres usuaris la seva pertinència, el seu interès, etc.; creant edublogs (versió educativa del weblog); fent propostes d'agenda cultural; presentant enllaços interessants; integrant TrEdMu a les xarxes educatives existents i creant més xarxes (des de la secció “Amics”); fent suggeriments als administradors i creadors del sistema; etc. 

La plataforma es basa en programari gratuït i de codi obert, així com en la idea que la cultura és de tots i la fem entre tots. Per tant, l'EVA està dirigit a tothom qui vulgui apropar-se als mitjans (nous i no tan nous), reflexionar sobre el que representen i el que són, “sacsejar-los” una mica i canviar-los. Perquè en definitiva modificar TrEdMu implica fer evolucionar una mica un dels mitjans més complexos: Internet. Però TrEdMu també pretén oferir un servei a la comunitat apropant els usuaris als nous mitjans, ajudant-los a comprendre els canvis constants que ens arriben a un ritme vertiginós, acompanyant-los en aquesta evolució i animant-los a crear els seus propis mitjans d'informació i comunicació. Té, per tant, una clara vocació d'espai per a la reflexió, per a la creació i per a la transformació col·lectives, i voldria fomentar la construcció d'altres plataformes similars per a convertir en realitat el diàleg intergeneracional, l'entesa intercultural, el respecte pel multilingüisme i molts altres valors a partir, entre d'altres coses, de l'estudi dels mitjans i de la reflexió respecte de l'evolució d'aquests. Perquè els mitjans són omnipresents a la nostra vida i perquè tots nosaltres en som responsables. Si alguna cosa no ens agrada, canviem-la, modifiquem-la, transformem-la, millorem-la!

Aplicació educativa
TransEducaMundi és un EVA que pot resultar molt útil per a tothom i que s'està aplicant actualment, entre d'altres coses, per a donar més autonomia en les tasques pròpies de l'escola a 128 alumnes de secundària, ajudant-los a treballar sols i d'una manera lúdica, diferent, aportant-los materials -seleccionats per adults i acompanyats de preguntes de reflexió que esperen respostes profundes- que donen continuïtat a la feina realitzada a classe, il·lustrant i ampliant els continguts treballats, obrint una finestra al futur que els espera en una societat del coneixement i la comunicació en què l'autoformació constant ja és una necessitat imperativa, una realitat.

  Patrícia Agüera Pàmies

TransEducaMundi