Activitats 2007
Índex AulaMèdia
laXarxa.info
laXarxa.info

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Documentals
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
Editorial El producte ets tuEditorial El producte ets tu Francesc Josep Deó ––  Hi ha un vídeo del col·lectiu Adbusters que recull, de forma molt lúcida, el que som els espectadors davant la televisió: un producte. Amb 15 segons Adbusters fa una reflexió amb una doble lectura, d'una banda -la reflexió més directa- ens diu que al menjador de casa la televisió "moldeja" espectadors, ciutadans "fabricats" per la televisió; d'altra banda, el missatge no pot ser més encertat ja que les televisions "venen" a les empreses comercials un producte que anomenen audiència. Així a més espectadors connectats a un canal, més car és l'espot publicitari, per això un segon en prime time no té el mateix preu que un segon en d'altres franges horàries.Editorial


Anorèxia AnorèxiaAnorèxia, comunicació i escola – Ramon Breu - "En els darrers temps s’està produint als països occidentals una eclosió dels trastorn de l’alimentació que, a l'Estat espanyol, sembla que afecten al voltant del 4% de les adolescents. Els experts, però, ens avisen que hi ha molts casos de malaltia oculta, soterrada, no diagnosticada. Les expectatives són preocupants: més del 20 % de les noies i del 8 % dels nois estan en risc de emmalaltir. Els trastorns s’inicien entre els 14 i 18 anys. Però també entre els 40 i els 50, apareix una mena d’anorèxia de la maduresa, que afecta dones que veuen com no poden mantenir una figura atractiva, a causa de l’envelliment natural."Anorèxia


Advergaming AdvergamingAdvergaming: l'addicció del desafiament – Xavier Breil - "A la naturalesa ja addictiva de per si del joc, els creadors dels jocs publicitaris (advergames) hi afegeixen una sèrie d’estratègies per enganxar més l’internauta al joc, de manera que l’estada al web sigui –en paraules d’un publicista- més “llarga i més significativa pel jugador”, és a dir, més útil i beneficiosa per l’anunciant. La majoria d’aquestes estratègies tenen a veure amb el desafiament i l’autosuperació .Quasi tots aquests jocs són gràficament bastant simples si els comparem amb els de les videoconsoles. Però tot i que la mecànica és simple, s’hi poden afegir els elements que fan que ens enganxem i passem força estona intentant superar-nos a nosaltres mateixos."Advergaming


Macedònia de TIC
Macedònia de TICMacedònia de TIC – Patrícia Agüera – Els passats 8 i 9 de setembre d'enguany es van celebrar a Amposta les IV Jornades sobre TIC, també anomenades “àtic 2a i el futur de la TV”. Aquest esdeveniment és fruit de la feina d'un any de l'associació Atictes (Amics i Amigues de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació), entitat que es dedica a alfabetitzar digitalment la societat de les Terres de l'Ebre i de més enllà. Les ”àtic 2a”, aquest any s'han centrat en “un moviment que està prenent molta força a Internet: la televisió i les seves diferents opcions de futur”.Macedònia de TIC
 
Pissarra
Pissarra
Trobada 2007 Trobada 2007
Trobada 2007
La Trobada de La Xarxa d'Educació en Comunicació d’aquest any gira al voltant de la publicitat i tractarà sobre on i com el llenguatge publicitari penetra a l’entorn quotidià de l’alumnat, des de les seves formes d’entreteniment fins a la mateixa escola.Trobada 2007

Oïdes Mediterrànies Mediterrània
Oïdes Mediterrànies
Oïdes Mediterrànies és un projecte pedagògic adreçat a joves. Els seus principals objectius són: donar a conèixer les diferents cultures musicals de la Mediterrània, fomentar els valors positius de la interculturalitat i aportar activitats i instruments pedagògics per a l'educació per la pau. Oïdes Mediterrànies es distribueix de forma gratuïta -a excepció de les despeses d'enviament- a entitats, biblioteques, Centres de Recursos Pedagògics, etc.Oïdes Mediterrànies

AulaCom AulaCom
AulaCom

 
Subscripció a AulaMèdia: 
 

Oïdes medirerrànies Llibre Cinema i educació DVD El cinema a l'aula
 
AulaMèdia | Editorials | Entrevistes | Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Publicitat | Cinema | Material | Revistes | Llibres
CinEscola | EduCom | Formació | Pissarra | DVDifusió | Enllaços | Índex | Redacció
Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600 píxels
AulaMèdia. Educació en Comunicació
ISSN 1699-2245