Activitats 2007
Índex AulaMèdia
Jornades 2008

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Documentals
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
Contra l'analfabetisme mediàtic!

Editorial Cal cridar una mica més!Editorial Cal cridar una mica més! Francesc Josep Deó ––  Encara hi ha periodistes -fins hi tot professors- que pensen que els coneixements es transmeten per ciència infusa, que no cal Educar en Comunicació ni als infants ni al jovent; que els ensenyaments/aprenentatges sobre comunicació són els únics aprenentatges que es transmeten a través dels gens... Aquesta pot ser l'explicació de les opinions com: "Seria bo (...) que acabéssim ja amb l'etern discurs de la responsabilitat de la televisió envers la societat, els valors i l'educació. La televisió educa, però no perquè ho diguin els sociòlegs, sinó perquè així la van crear i així serà sempre."Editorial


Un clam contra l'analfabetisme mediàtic Un clam contra l'analfabetisme mediàtic – AulaMèdia -Un clam contra l'analfabetisme mediàtic "Més de 120 persones es van aplegar durant tres dies, el 17, 18 i 19 d'octubre d'enguany, al Col·legi de Periodistes de Catalunya per reflexionar, cercar estratègies i renovar energies per seguir la llarga marxa de l'Educació en Comunicació a casa nostra i per lluitar de forma cada cop més decidida contra l'analfabetisme mediàtic. La convocatòria i l'organització van anar a càrrec de La Xarxa d'Educació en Comunicació, una plataforma cívica formada per entitats educatives i comunicatives, i que també agrupa professionals de l'educació i de la comunicació. Una Xarxa que manté connectades, hores d'ara, més de tres mil persones al voltant de les seves accions i plantejaments."Un clam contra l'analfabetisme mediàtic


Entevista a Maria Àngels Piera Maria Àngels PieraEntrevista a Maria Àngels Piera - "Els mitjans de comunicació són els principals divulgadors del model estètic femení"– Ramon Breu - "Els mitjans de comunicació són els principals divulgadors d’aquest model estètic femení que promou insatisfacció corporal entre les adolescents. Però estan al servei d’importants interessos econòmics, pel que es fa difícil imaginar un canvi d’estratègia “autèntica”; els anuncis no es fan per a fomentar valors o per a l’enriquiment personal d’aquell que se’ls mira, sinó per a generar necessitats i promoure el consum."Entevista a Maria Àngels Piera


La publicitat als centres docents
La publicitat als centres docentsLa publicitat en els centres docents? – AulaMèdia - "La televisió, i més concretament la publicitat, constitueix el discurs més eficaç a l’hora de configurar, de modelar formes de comportament social i els anomenats mapes afectius i simbòlics d’infants i adolescents, per tant es fa imprescindible fomentar a les aules fórmules que fixin l’anàlisi crítica dels mitjans de comunicació i, especialment en el cas que ens ocupa, de la publicitat. És molt important que els centres, a nivell de claustre, reflexionin al voltant de les seves relacions amb la publicitat i elaborin, a la manera de codi ètic, un petit document normatiu.."La publicitat als centres docents
 
Pissarra
Vídeos  Vídeos
Vídeos
Aquí podreu trobar les cinc peces audiovisuals que formen part de la campanya "Contra l'analfabetisme mediàtic" de la Xarxa d'Educació en Comunicació.Vídeos

Manifest  Manifest 
Manifest
"Des de diversos sectors observem que s’expressa una preocupació per les TIC, les anomenades tecnologies de la informació i la comunicació, però des d’una òptica purament instrumental i tecnologista, i amb això es marginen aspectes com l’anàlisi dels textos comunicatius o la valoració crítica dels missatges."Manifest

Carta Europea Carta EU
Carta Europea
La Carta europea per a l’alfabetizació en mitjans vol contribuir al desenvolupament de l'Educació en Comunicació de la població europea. Carta Europea

Logo Campanya  Imatge
Imatge campanya
Logo de la campanya "Contra l'analfabetisme mediàtic" de la Xarxa d'Educació en Comunicació.Logo Campanya

 
Subscripció a AulaMèdia: 
 

Oïdes medirerrànies Llibre Cinema i educació Curs
 
AulaMèdia | Editorials | Entrevistes | Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Publicitat | Cinema | Material | Revistes | Llibres
CinEscola | EduCom | Formació | Pissarra | DVDifusió | Enllaços | Índex | Redacció
Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600 píxels
AulaMèdia. Educació en Comunicació
ISSN 1699-2245