Activitats 2007
Índex AulaMèdia
CinEscola.info

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
laXarxa.info
laXarxa.info
Editorial EditorialEditorial - El puzzle audiovisual – Francesc-Josep Deó - Si donem un cop d'ull a la situació de l’audiovisual a Catalunya veurem un mapa incomplet, un puzzle sense acabar, o pitjor encara, sense muntar. Els especialistes ens diuen que és qüestió de temps, que vivim un moment de transició: apagada analògica, la TDT (Televisió Digital Terrestre), nous canals, nous governs i noves lleis. En les properes setmanes una nova llei audiovisual serà notícia: la Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).Editorial


Entrevista a Jordi Sales Entrevista a Jordi SalesEntrevista a Jordi Sales – "Cal que aprenguin a mirar la televisió, a veure pel·lícules, però sobretot a fer-ne!" [Patrícia Agüera] - "Crec que l'Educació en Comunicació és molt necessària. Per exemple, trobo que actualment s'està perdent el gust pel cinema i la televisió: ara el que fascina els nens i els joves és l'ordinador. Penso, per tant, que cal que aprenguin a mirar la televisió, a veure pel·lícules, però sobretot a fer-ne! Aquest aspecte actiu és el que més m'interessa, perquè és el més educatiu. Els alumnes aprenen a apreciar el cinema quan descobreixen tota la feina que suposa la preparació prèvia a la filmació. Abans treballava força a classe l'anàlisi fílmica, sobretot a partir de 2n d'ESO, però aviat em vaig adonar que el treball actiu i la producció agraden molt als alumnes."Entrevista a Jordi Sales


La nostra nova pel·lícula La nostra nova pel·lículaLa nostra nova pel·lícula J. M. Morató - "La realització de la pel·lícula ha fet que una xicoteta part de coneixements teòrics que s'imparteixen a les aules (matemàtiques, plàstica, llenguatge, medi, música, interpretació, etc.) formarem part d’un projecte real, un projecte eminentment pràctic, una experiència on calia solucionar problemes reals. Per una altra banda tot l'alumnat que ha participat ha viscut en primera persona el procés de la realització d’una pel·lícula i la seua complexitat. La pel·lícula ha estat el millor exemple de treball en equip, cosa absolutament necessària per a dur a terme el projecte: tots i totes són importants, si falla un equip de treball falla la pel·lícula."La nostra nova pel·lícula


Amb la publicitat ens hem trobat Amb la publicitat ens hem trobat – Enric Amb la publicitat ens hem trobatSenabre Carbonell - "És un lloc comú entre els ensenyants acusar a la televisió de tots els mals de la societat en la que vivim, fer-la responsable de les dificultats que troba el desenvolupament del pensament lliure i personal de l’alumnat i responsabilitzar-la de les carències que pateix. No cal dir que no estic en absolut d’acord amb aquestes afirmacions, però fins i tot acceptant-les, pense que la conseqüència lògica seria la introducció de la televisió a l’aula per deconstruir aquest poder incapacitador del pensament, analitzar la seua influència i desvetllar els seus encants."Amb la publicitat ens hem trobat
 
Pissarra
Pissarra
II Escola d'Estiu

II Escola d'Estiu II Escola d'Estiu Des d'AulaMèdia ja estem preparant la II Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació. En aquesta segona edició us proposem cursos i seminaris, presentats en tres blocs [Primària, Secundària i Internivells], sobre cinema, llenguatge audiovisual, imatge fixa, recursos i experiències, etc. 

Però a més, l'Escola d'Estiu d'enguany us ofereix cursos pràctics sobre videojocs, sobre producció de ràdio, de televisió creativa, d'edublogs, etc.
Les persones que formalitzin la preinscripció tindran prioritat a l'hora      d'inscriure's en el curs triat.Preinscipció
II Escola d'Estiu

 
Subscripció a AulaMèdia: 
 

TransEducaMundi Didacticolite DVD El cinema a l'aula

AulaMèdia | Editorials | Entrevistes | Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Publicitat | Cinema | Material | Revistes | Llibres
CinEscola | EduCom | Formació | Pissarra | DVDifusió | Enllaços | Índex | Redacció
Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600 píxels
AulaMèdia. Educació en Comunicació
ISSN 1699-2245