Activitats 2007
Índex AulaMèdia
CinEscola

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
laXarxa.info
laXarxa.info
Editorial EditorialConsell Educatiu de Barcelona Televisió: de l'entusiasme al desencís – Ramon Breu - En el nostre número del mes de maig de 2005 saludàvem amb molt d’entusiasme la constitució del Consell Educatiu de Barcelona Televisió. Probablement vam ser el mitjà que amb més il·lusió i expectació vam valorar un projecte innovador, que naixia amb la voluntat de no ser un consell purament formal, sinó que manifestava la seva voluntat de revisar la visió esbiaixada que els mitjans de comunicació dominants donen habitualment dels valors i de la societat.Editorial


Quatre gats? El moviment contra l'analfabetisme mediàtic. Quatre Quatre gats?gats? – Francesc-Josep Deó - "Ara fa 10 anys de la primera Trobada d'Educadors i Comunicadors que es va realitzar el 16 de gener de l'any 1997 a la Casa Elizalde de Barcelona. D'aquella Trobada van sorgir diferents projectes sobre Educació en Comunicació (EC), tant a Catalunya com al País Valencià. Anys més tard AulaMèdia reprèn aquesta idea de crear un encontre per la reflexió i el debat entre el professorat, però també proposa obrint-lo a d'altres col·lectius implicats directament o indirecta en l'EC (pares i mares, periodistes, educadors en el lleure, estudiants universitaris, etc.)."Quatre gats?


Polítiques europees Polítiques europeesPolítiques europees d'Educació en Comunicació Alba Ambròs - "La Comissió Europea ha portat a terme una iniciativa sobre Alfabetització Audiovisual requerida pel Parlament Europeu juntament amb alguns dels Estats Membres. Mentre que en alguns països d’aquests Estats l’EC forma part del currículum escolar —com ocorre a Irlanda, al Regne Unit i a Suècia—, en d’altres països, com en el nostre, encara en nega el dret a l’Educació en Comunicació. A fi i efecte d’impulsar polítiques d’alfabetització, el març del 2006 es creà un Grup d’Experts sobre Alfabetització Audiovsiual, la finalitat del qual és analitzar i definir els objectius i les línies de l’EC per tal de dirigir i promoure pràctiques correctes a nivell europeu, així com proposar accions en aquest àmbit."Polítiques europees


Entorn Virtual d'Aprenentatge Entorn Virtual d'AprenentatgeEducar en Comunicació des d'un
Entorn Virtual d'Aprenentatge – Patrícia Agüera Pàmies - "Els Entorns Virtuals d'Aprenentatge (EVA) comencen a formar part de la realitat diària de moltes persones, i en especial dels universitaris, però també i cada cop més dels alumnes de secundària. Des d'aquí volem apostar fort per un ús més generalitzat dels EVA que arribi als més petits i als més grans, sense distincions de cap tipus, i amb un objectiu molt clar: el foment de l'Educació en Comunicació (EC)."Entorn Virtual d'Aprenentatge
 
Pissarra
Pissarra
III Seminari III Seminari
III Seminari
El III Seminari proposa aprofundir en un aspecte clau de l'Educació en Comunicació com és l'anàlisi crítica. En la implementació de l'Educació en Comunicació a l'aula es fa necessària la producció escolar creativa de missatges, però sobretot l'anàlisi crítica dels continguts mediàtics. També cal estudiar aspectes de l'ecosistema comunicatiu: les estructures econòmiques i polítiques del mitjà, la construcció dels models socials (individuals i col·lectius) que el mitjà construeix, etc. III Seminari

Videotrams Videotrams
Videotrams
Novament la Fundació Trams ens ha tornat a sorprendre gratament amb un projecte molt interessant d’Educació en Comunicació. La Fundació Trams aplega les energies i els recursos de set centres d’arreu del país, per dotar el seu alumnat d’una educació en les TIC. Videotrams

La Botiga "La Botiga"
Marina Espasa

 
Subscripció a AulaMèdia: 
 

DVD EduCom DVD Educar en Comunicació

AulaMèdia | Editorials | Entrevistes | Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Publicitat | Cinema | Material | Revistes | Llibres
CinEscola | EduCom | Formació | Pissarra | DVDifusió | Enllaços | Índex | Redacció
Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600 píxels
AulaMèdia. Educació en Comunicació
ISSN 1699-2245