Activitats 2006
Índex AulaMèdia
DVDs

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
laXarxa.info
laXarxa.info
Editorial El cinema: art, indústria i ideologia – Francesc-Josep Deó -Editorial Una vegada més hem de donar les gràcies a totes les persones que assisteixen i participen en les activitats de formació organitzades per AulaMèdia. El passat 24 de gener iniciàvem -en l'auditori del Pati Manning- les Jornades CinEscola en una sala plena a vessar. En aquest marc vam presentar el reportatge El cinema a l'aula la segona producció de la col·lecció "Educar en Comunicació" d'AulaMèdia. Durant tres dies les intervencions i els debats es van centrar en el cinema i l'educació. Un mitja, que a diferencia de la televisió, és ben vist pel professorat, potser perquè el cinema és considerat un art universalment reconegut. Però seria molt innocent pensar que el cinema és només un art...Editorial


El cinema a Primària El cinema a Primària El cinema a Primària – Alba Ambròs - "Els nens i nenes que tenim a l’escola són grans consumidors d’imatges fixes, d’imatges en moviment i de tot tipus de produccions audiovisuals que conviuen amb nosaltres. Imatges i sons els són ben familiars perquè han crescut juntament amb ells i formen part del seu llenguatge quotidià. Si per uns instants pensem què és el que porta un infant a la motxilla quan arriba a l’escola, de ben segur que tots coincidirem a dir que moltes hores de televisió, entre d’altres coses. Consum televisiu que abasta un camp ben ampli de continguts i gèneres que van des dels dibuixos animats, les pel·lícules i tota la resta que hagi vist de manera conscient o inconscient. Televisió i cinema que no deixarà de veure pel fet d’anar a l’escola, sinó que anirà en augment a mesura que es faci gran."El cinema a Primària


El cinema a Secundària El cinema a SecundàriaEl cinema a Secundària Ramon Breu - "Sóc de l’opinió que la Comunicació Audiovisual té una més que suficient dimensió estratègica des del punt de vista social i cultural perquè es constitueixi com una matèria d’estudi a l’educació obligatòria de principis del segle XXI, com així s’està plantejant en diversos països. Això no ha d’excloure la voluntat d’estrènyer lligams amb les actuals matèries d’estudi. Les vinculacions amb les Ciències Socials o amb l’educació en valors són evidents. També ho haurien de ser amb l’àmbit de les llengües a partir de l’estudi de les tècniques narratives, de les estructures comunes entre els gèneres literaris i els gèneres cinematogràfics, dels moviments literaris i culturals que s’han expressat literàriament i cinematogràficament, o de les adaptacions literàries al cinema..."El cinema a Secundària


Educació i cultura Educació i culturaEducació i cultura – Gemma Carbó - "L’educació en la sensibilitat artística i en el gaudi estètic, dels nens i nenes, dels ciutadans i ciutadanes, té una llarga trajectòria i hi ha hagut, des de sempre, un cert reconeixement social d’aquesta necessitat. Malgrat l’oposició important a certes formes de cinema durant els primers anys de la seva existència, el cert és que durant els anys 30, ningú en l’àmbit cultural i educatiu negava les possibilitats pedagògiques d’aquest mitjà d’expressió artística i de la seva capacitat immensa d’aportar informació superant totes les limitacions físiques, geogràfiques i temporals."Educació i cultura
 
Pissarra
Pissarra
DVD El cinema a l'aula Cinema a l'aula
DVD El cinema a l'aula
El DVD El cinema a l'aula -el segon de la col·lecció "Educar en Comunicació"- està dedicat a l'aplicació didàctica del cinema. Dividit en dues parts, Primària i Secundària, el DVD ens transmet la passió dels seus participants per una forma innovadora i reflexiva d’entendre l’educació. El cinema a l'aula és una via motivadora per a la majoria dels nens i nenes, dels nois i noies; i una forma de recuperar aquells que mostren dificultats per adaptar-se als esquemes tradicionals de l’ensenyament. El cinema, i tota la imatge audiovisual, desenvolupa millor que altres disciplines les habilitats comunicatives, expressives, visuals i espacials; es constitueix com un factor clau per esperonar la imaginació i la sensibilitat social i artística.DVD El cinema a l'aula
DVD El cinema a l'aula

DVD Educar en Comunicació El primer DVD
DVD Educar en Comunicació
“Educar en Comunicació” és el primer reportatge de la col·lecció del mateix nom. El DVD proposa l'Educació en Comunicació com un projecte compartit entre l'escola, les famílies, els mitjans de comunicació, les institucions públiques i el conjunt de tota la societat civil.DVD Educar en Comunicació
DVD Educar en Comunicació

 
Subscripció a AulaMèdia: 
 

TransEducaMundi Didacticolite DVD El cinema a l'aula

AulaMèdia | Editorials | Entrevistes | Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Publicitat | Cinema | Material | Revistes | Llibres
CinEscola | EduCom | Formació | Pissarra | DVDifusió | Enllaços | Índex | Redacció
Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600 píxels
AulaMèdia. Educació en Comunicació
ISSN 1699-2245