Activitats 2007
Índex AulaMèdia
Pissarra

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Documentals
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
Editorial Finals d'any... perill publicitat!Editorial Finals d'any... perill publicitat! – Francesc Josep Deó Ara que ja tenim instal·lats pels carrers els llums de Nadal, això sí amb bombetes de "baix consum", ara que estem a finals d'any, en plena grip de consumisme, pot ser un bon moment per tornar a parlar de publicitat. Així ho han cregut convenient els companys de Sabadell que han posat en marxa la campanya Prou publicitat! Com trobem a faltar més iniciatives com aquesta a Catalunya! Com trobem a faltar grups com Adbusters, l'associació Résistance à l'Agression Publicitaire o les Brigades Anti Pub!Editorial


Telerealitat TelerealitatTelerealitat: pseudorealitat, el pitjor de cadascú i els polítics – Ramon Breu - "Crida l’atenció el fet que en l’era digital el plaer de mirar, llegir, saber de la vida privada s’hagi desplaçat dels famosos a la gent del carrer, que està disposada a exposar les seves misèries i alegries a milions de desconeguts. Aquest fenomen ha rebut el nom de TV veritat, telerealitat o reality show. El seu èxit i el seu desenvolupament semblen causats pel fet que els programes de telerealitat són productes de cost baix, capaços de generar molts ingressos publicitaris i de nodrir de continguts altres programes."Telerealitat


Entrevista a Mònika Jiménez Entrevista a Mònika JiménezEntrevista a Mònika Jiménez - "El discurs publicitari té un elevadíssim potencial educatiu"– Paulí Castelló - "Infants i joves es consideren un dels públics més propicis a rebre els denominats efectes col·laterals de la publicitat. Aquest col·lectiu és especialment sensible als estímuls del discurs publicitari, independentment que els anuncis s’adrecin o no a ells i, d’aquesta manera, els anuncis acaben per incidir tant en el seu desig consumista com en el seu comportament pel que fa a la idealització dels estereotips físics i psíquics que apareixen als anuncis."Entrevista a Mònika Jiménez


La passió del jovent per fer cinema
La passió del jovent per fer cinemaLa passió del jovent per fer cinema – Andreu Rabassa - "El motiu d’aquest article no és altre que donar-vos testimoni d’un fet engrescador: el naixement d’un grup de cinema integrat majoritàriament per estudiants de secundària obligatòria del Maresme, que s’ha constituït per obra i desig dels seus membres més joves. Encara que sembli increïble, enguany aquest grup no estarà vinculat a cap àrea curricular i per tant serà molt lluny de qualsevol incentiu que no sigui el plaer de gaudir consumint, analitzant i fent cinema. Es tracta d’una agrupació fixa de catorze estudiants i un servidor a la que, eventualment, s’hi sumaran els esforços d’un grup oscil·lant de cinc o sis col·laboradors."La passió del jovent per fer cinema
 
Pissarra
Jornades 2008  Jornades
Jornades 2008
Des de fa anys, el consum de pantalles a les llars catalanes ha augmentat considerablement. Al gran mitjà de comunicació del segle XX, la televisió, hem de sumar-hi les noves “pantalles”: Internet, videojocs, dispositius mòbils, etc. En l’última dècada s'ha imposat un nou escenari tecnològic que ha revolucionat els nostres hàbits, una irrupció tan potent que en poc temps s’ha fet un lloc en les “motxilles” dels nostres joves. Davant d’aquest fet, l’escola ha de reflexionar sobre la necessitat d’una Educació en Comunicació, que impliqui un coneixement de la tecnologia comunicativa, dels seus llenguatges i sobretot de l’anàlisi crítica dels continguts mediàtics. L’Educació en Comunicació és una educació imprescindible en el segle XXI.Jornades 2008

Vídeos  Vídeos
Vídeos
Aquí podreu trobar les cinc peces audiovisuals que formen part de la campanya "Contra l'analfabetisme mediàtic" de la Xarxa d'Educació en Comunicació.Vídeos

 
Subscripció a AulaMèdia: 
 

Oïdes medirerrànies Llibre Cinema i educació DVD El cinema a l'aula
 
AulaMèdia | Editorials | Entrevistes | Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Publicitat | Cinema | Material | Revistes | Llibres
CinEscola | EduCom | Formació | Pissarra | DVDifusió | Enllaços | Índex | Redacció
Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600 píxels
AulaMèdia. Educació en Comunicació
ISSN 1699-2245