Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
L'escola i el món de la publicitat
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Editorials
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu

Una professional de la publicitat i una professora de llengua i literatura de secundària del Liceu Francès de Barcelona vam tenir la idea, ara fa tres anys, de dissenyar un projecte en comú que permetés als alumnes de 2n d’ESO de treballar d’una manera reflexiva, analítica, crítica i activa al voltant del món de la publicitat. Aquesta tasca s’integra en un curs en el qual, a l’escola esmentada, es treballa durant tot l’any sobre els mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió i Internet) i la publicitat a les assignatures de llengua i literatura espanyola i catalana.

Per començar, és important comprendre com va sorgir la necessitat d’apropar el món de la publicitat a l’escola i de quina manera es desenvolupa des d’aleshores aquesta experiència, que comporta diverses fases. També cal dir que el projecte es caracteritza per la seva flexibilitat i, per tant, va variant any rere any, sempre en funció de les necessitats dels alumnes i dels canvis que es produeixen al nostre entorn.

La importància de l’educació en publicitat
En una societat en què la publicitat ens envolta constantment i de manera cada cop més acceptada, alhora que subreptícia, l’aprenentatge de la lectura del missatge publicitari esdevé fonamental. Per tal de respondre a aquesta necessitat educativa, integrada dins l’Educació en Comunicació, vam considerar que era molt important proporcionar als alumnes unes directrius bàsiques amb la finalitat de capacitar-los per entendre un dels aspectes de la societat en què viuen.

Desenvolupament del projecte educatiu
Per això, aquest treball inclou una part inicial que consisteix en un apropament i una introducció al món de la publicitat mitjançant la lectura individual d’un dossier confeccionat per totes dues i adaptat als alumnes de 2n d’ESO. El document els proporciona informació bàsica sobre el procés publicitari -coneixement del món de la publicitat, de la seva història, del lèxic propi d’aquest àmbit, de les tècniques creatives existents, del Dret en publicitat, etc.- i pretén generar una sèrie de dubtes o qüestions que es resolen en una primera sessió en la qual participa la professional de la publicitat. Aquesta respon les preguntes dels alumnes i amplia oralment la informació bàsica que ja han obtingut mitjançant la lectura del dossier, que també presenta la temporització del projecte, el contingut i la descripció de la feina que se’ls exigirà.

Per preparar la segona sessió, es demana als alumnes que triïn diversos anuncis gràfics i audiovisuals que duran a l’escola per a fer-ne una anàlisi crítica amb l’ajuda de la publicitària. Així doncs, es treballa la lectura de la imatge i de l’audiovisual tot posant en pràctica els coneixements ja adquirits -els objectius bàsics de la publicitat, la identificació del target, els diferents tipus de producte existents, el procés creatiu i d’elaboració d’una campanya publicitària, etc. Però també es dóna molta importància a l’opinió de l’alumne com a receptor del missatge publicitari o com a possible públic objectiu. Finalment, la professional de la publicitat mostra als alumnes com és un storyboard, respon les preguntes pertinents i els lliura un briefing creatiu amb el qual hauran de treballar al llarg de les sessions següents.

Durant quatre hores aproximadament –depenent dels grups-, els alumnes, partint d’un objecte senzill o educatiu que no s’acostuma a anunciar als mitjans -com ara un clip, un senyal de circulació, un conte o un diccionari, entre d’altres- i que escullen per sorteig, inicien un estudi del producte cercant un target, un missatge comunicatiu i una idea creativa, a més de fer la visualització i el missatge textual, el desenvolupament de l’storyboard, la preparació de la presentació final del seu treball davant dels companys de classe i la gravació en vídeo de l’anunci que han creat.

Pel que fa a les dues darreres sessions, es dediquen a l’exposició i la valoració crítica per part de tot el grup-classe del projecte de cada equip. Els alumnes presenten els punts clau de llurs anuncis com si es tractés d’un cas real, és a dir com si fossin professionals de la publicitat. Mentre la resta dels educands participa activament valorant si s’han respectat cadascun dels aspectes treballats a les primeres sessions, el grup que exposa té l’oportunitat de respondre i de justificar la seva feina, d’escoltar i acceptar les observacions d’altri i de fer una autocrítica, molt constructiva i garant d’un bon procés d’aprenentatge. Finalment, un cop els treballs ens han estat lliurats, totes dues realitzem una avaluació conjunta per comprovar el compliment d’unes expectatives coherents amb el producte i el briefing, així com per valorar en els alumnes llur capacitat de ser creatius respectant alhora les normes estipulades prèviament.

adbusters.org
Valoració i resultats del procés d’aprenentatge
Per acabar, cal destacar que, a partir de l’aplicació d’aquest projecte educatiu, hem pogut observar en els alumnes una evolució en llur capacitat per analitzar el missatge publicitari i per posar-lo en dubte. A més, els discents sempre han mostrat, des de la presentació de l’activitat, un gran interès, perquè la consideren motivadora i estimulant. D’altra banda, cal esmentar els beneficis de l’avaluació en grup, que duu els educands a la valoració des d’un punt de vista objectiu del treball dels altres i els fa prendre consciència de la necessitat de l’anàlisi de la pròpia feina. Finalment, la capacitat dels alumnes per entendre la incidència de la comunicació publicitària en la societat i la importància de ser honestos i coherents augmenta després d’haver viscut aquesta experiència.

És per això que totes dues pensem que una tasca tan enriquidora i positiva s’ha de compartir amb la comunitat educativa i amb la societat en general. Esperem i desitgem que projectes amb objectius similars es multipliquin i que els nois i noies que aprenen cada dia a créixer i a conviure en aquest món vegin el seu dret a l’Educació en Comunicació garantit gràcies als professionals que els acompanyen en llur procés d’aprenentatge. Però creiem que aquests professionals no han de ser només els docents, sinó també qualsevol persona que treballi en un àmbit determinat i vulgui col·laborar amb els centres educatius, perquè tots som educadors potencials. Esperem que aquesta crida sigui escoltada i compartida per molts.

 
Laia Soler Picanyol
i
Patrícia Agüera Pàmies