Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Índex AulaMèdia
Activitats 2006

AulaMèdia
 - Editorials
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
laXarxa.info
laXarxa.info

Editorial EditorialL'oportunitat de CinEscola Ramon Breu - "El cinema és el diari de la Humanitat. Des de fa més d’un segle el cinema ha esdevingut una mena d’escànner per estudiar la societat que el produeix. Els films són el producte d’una determinada mentalitat i d’un determinat moment històric. La relació entre cinema i societat és tan estreta que configura el cinema com l’autèntica pedra de Rosetta per analitzar i interpretar hàbits, conflictes, aspiracions, lluites socials, fenòmens culturals, comportaments i actituds col·lectives. És necessari, doncs, que els processos de socialització i d’educació comptin amb el cinema com imprescindible element cultural. El cinema i la resta dels grans mitjans de comunicació conformen la nostra percepció del món i condicionen poderosament la nostra percepció interior."Editorial

Entrevista a Miguel Ángel Gallego Miguel Ángel GallegoEntrevista a Miguel Ángel Gallego – "És necessari plantejar-se la creació d’una nova assignatura en Comunicació Audiovisual" - "Molt freqüentment s’identifica la comunicació audiovisual amb la informàtica, i no ha de ser així. La informàtica i el món audiovisual són dues eines complementàries, però l’una no substitueix l’altra. Aprendre a copiar i enganxar una fotografia amb l’ordinador no és treballar els audiovisuals. Treballem els audiovisuals quan parlem sobre fotografia amb els nens, quan els demanem que ens parlin sobre els sentiments que els transmeten determinades imatges. Treballem els audiovisuals quan parlem sobre el muntatge d’una pel·lícula, sobre els diferents punts de vista narratius, sobre la música o els efectes especials. Aquest ha de ser el primer pas."Entrevista a Miguel Ángel Gallego

Cinema infantil Els universos del cinema infantil contemporani – Cinema infantilRosa María Palencia Villa - "Són nombroses les investigacions que indaguen sobre el consum infantil televisiu, tant des dels continguts de la programació, com des dels usos del seu consum, però pel que fa al cinema és freqüent per als educadors (pares, mares i mestres) donar per descomptat que el cinema infantil proposa discursos neutres en els quals “el bé” triomfarà sobre “el mal” i se li pressuposa fins i tot una certa qualitat moralitzadora a més de la seva funció de divertiment. Aquesta hipòtesi entén “el bé” i “el mal” des de la mateixa posició ideològica que explica el món sobre la base de dicotomies excloents i sota la filosofia de valors genèrics a l’ésser humà que obvien els contextos històrics i les diversitats com ara raça, classe i, sobretot, gènere."Cinema infantil

Estereotips dels joves... Estereotips dels joves...Estereotips dels joves a través del cinema Montserrat Palou Díez -  "La presència sorollosa de grups d’adolescents i de joves en els nostres carrers i places, a partir dels fets de destrosses i baralles en l'espai públic, ha posat en marxa l’imaginari col·lectiu, activant a través dels mitjans de comunicació, els estereotips i els prejudicis que sovint s'han atribuït al jovent, des de la segona meitat del segle XX. Lamentablement les imatges del jovent d’avui, continuen essent molt coincidents a les que podem llegir i recrear a partir del cinema i de la literatura del segle passat.”Estereotips dels joves...
 
Pissarra
Pissarra
T-2006 Trobada-2006
T-2006
La Xarxa d'Educació en Comunicació organitza, els dies 5 i 6 de maig, la TROBADA-2006 amb la idea de consolidar un espai d'experiències, de debat i de propostes de  futur. Un encontre obert a totes les persones interessades: professorat, estudiants, periodistes, pares i mares, etc. Si vols rebre el programa de la TROBADA-2006 emplena el formulari que trobaràs aquíT-2006

DVD EduCom DVD EduCom
DVD EduCom
En el marc de les Jornades d'Educació i Comunicació Local organitzades per AulaMèdia -amb el suport de la Diputació de Barcelona, de la Fundació Propedagògic i de l’ICE de la Universitat de Barcelona- es va presentar el DVD EduCom que recull sis experiències de col·laboració entre mitjans de comunicació local i centres educatius. Podeu demanar el DVD EduCom aquíDVD EduCom

Edumèdia Edumèdia
Edumèdia
El passat dia 11 de gener de 2006 va néixer un nou grup de treball en el camp de l'Educació en Comunicació: Edumèdia. Els objectius del grup són: la elaboració de materials didàctics, la recerca i la formació del professorat en les etapes educatives d'Infantil i Primària.Edumèdia

Subscripció a AulaMèdia
 

 
 
T-2006
DVD EduCom
DVD Fòrum
AulaMèdia | Editorials| Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Material | Revistes | Llibres
CinEscola | EduCom | Formació | Pissarra | DVDifusió |Enllaços | Índex
Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600 píxels
AulaMèdia. Educació en Comunicació
ISSN 1699-2245