Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Índex AulaMèdia
Activitats 2006

AulaMèdia
 - Editorials
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
laXarxa.info
laXarxa.info
Editorial EditorialAssignatura encara pendent. Fins quan? Alba Ambròs - "És evident que l’Educació en Comunicació a Catalunya supera amb escreix la resta de comunitats autònomes. Malgrat això, cal estar atents per evitar "que l’arbre no ens deixi veure el bosc". El somni de tenir l’educació audiovisual integrada al currículum ja s’ha fet realitat a Anglaterra amb la Mediònica. Tots hem de continuar lluitant plegats perquè, aquesta vegada definitivament sí, l’Educació en Comunicació deixi de ser una assignatura pendent i passi a ser un fet."Editorial

Entrevista a Dolors Nolla Dolors Nolla"Com a educadors tenim l'obligació d'ensenyar els nostres alumnes a ser crítics amb la informació que els arriba" – Entrevista a Dolors Nolla - "Els alumnes s'interessen ràpidament per un mitjà -la ràdio- que els és molt proper i al qual poden accedir en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Aquest fet els dóna prou autonomia per escoltar els programes proposats a la classe o per enregistrar-ne d'altres amb la finalitat de comentar-los a l'aula. Ràpidament fan seu, doncs, el llenguatge radiofònic i les característiques pròpies d'aquest mitjà. D'altra banda assimilen els continguts amb facilitat ja que els necessiten per dur a terme les activitats pràctiques. I creix, també, el seu interès per millorar la seva expressió oral i escrita."Entrevista a Dolors Nolla

Lectures de paper i de celul·loide Lectures de paper i de celul·loideLectures de paper i de celul·loide Ana Fernandez Álvarez - "Si els estudis cinematogràfics ja han entrat plenament dins l’àmbit universitari i matèries cinematogràfiques figuren, de ple dret, als plans d’estudi de les Facultats de Filosofia i Lletres o de Geografia i Història que ho han cregut convenient i, amb els nous plans d’estudis, fins i tot, s’ha aconseguit convertir-les en matèries troncals, és fa necessari i irreversible parar atenció, primer, als nivells d’estudis secundaris, però, segon, i molt important, a l’ensenyament primari. Des de les experiències d’un “Drac Màgic” o la formació de COLDI, s’han celebrat congressos, xerrades, cursets, etc. Però poca cosa s’ha aconseguit que vagi més enllà de la voluntareitat del professorat que, quasi sempre, ha hagut d’actuar individualment a través de la difícil introducció, dins l’atapeït horari escolar, de crèdits relacionats més o menys amb el món de la imatge."Lectures de paper i de celul·loide

Què pot fer l'escola? Què pot fer l'escola?Educació Infantil i Primària. Què pot fer l’escola? Teresa Creus i Maite del Arco -  "L’escola encara s’està plantejant què ha de fer amb tanta informació. No s’aventura a canviar de pell... Els continguts escolars i els de les televisions, sovint estan contraposats. A les aules es vol seguir treballant amb els mateixos mitjans que fins ara i amb els mateixos objectius curriculars. Necessitem un canvi radical que permeti encarar reptes com ara la selecció dels continguts que volem impartir. De fet podríem dir que l’escola i la televisió representen un xoc de cultures i que totes dues institucions hauran de fer alguna cosa per esdevenir útils al progrés interior dels infants que eduquen.”Què pot fer l'escola?
 
Pissarra
Pissarra
II Seminari II Seminari
II Seminari
El Seminari d'Educació en Comunicació proposa aprofundir en un aspecte clau de l'Educació en Comunicació com és l'anàlisi crítica dels continguts mediàtics. Organitza l'ICE de la Universitat de Barcelona i AulaMèdia.II Seminari

Taller AV Taller AV
Taller AV
Taller AV de producció audiovisual adreçat a l'alumnat de Secundària. Aquest taller es planteja amb la idea de donar a l'alumnat de Secundària un element més per a l’anàlisi del discurs audiovisual: el procés de producció. Taller AV

Una mirada crítica Xerrades
Una mirada crítica
La xerrada Una mirada crítica va adreçada a les AMPAs. Aquesta xerrada  proposa un consum més racional i intel·ligent de les pantalles (televisió, internet, videojocs, telèfon, etc.).Una mirada crítica

Subscripció a la llista d'AulaMèdia
 

 
 
TROBADA  2006
AulaMèdia | Editorials| Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Material | Revistes | Llibres
CinEscola | EduCom | Formació | Pissarra | DVDifusió |Enllaços | Índex
Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600 píxels
AulaMèdia. Educació en Comunicació
ISSN 1699-2245