Activitats 2006
Índex AulaMèdia
1.000.000 de visites

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
laXarxa.info
laXarxa.info
Editorial EditorialSocietat civil, comunicació i educació – Ramon Breu - Reivindicar el paper de la societat civil en el procés d’aprofundiment de la democràcia, contra la idea que assigna una funció decisiva a les instàncies polítiques, resulta important avui, quan vivim moments d’incertesa respecte dels camins que la societat del coneixement ha d’emprendre i sobre la seva gestió i orientació ideològica; quan veiem la poca capacitat transformadora dels agents polítics i de les vies representatives a l’ús; quan observem no ja la manca de voluntat innovadora de les instàncies polítiques, sinó la seva incapacitat per orientar-se en els punts cardinals de les necessitats educatives, comunicatives i socials del nostre temps.Editorial


Televisió escolar local Televisió escolar localTelevisió escolar local – Pedro Hernández Carrión - "Com les meves canes els ho ben asseguren, jo no sóc incaut ni primerenc en això d’afrontar iniciatives educatives; fa temps que provo i m’atreveixo amb dinàmiques i continguts situats a les fronteres del currículum oficial. Mirin, si no: he fet realització de vídeo amb un grup de vint alumnes; m’he ficat a les fosques en un laboratori fotogràfic minúscul amb quinze adolescents; he actuat com a corresponsable d’una revista de centre, finançada per l’AMPA, venuda per l’alumnat pel barri i coordinada per una ONG; he muntat grups d’acció solidària... Tot això m’ha proporcionat embolics i tensions, però mai m’havia sentit desbordat. Amb l’experiència d’aquest any sí."Televisió escolar local


Contes interactius Contes interactiusContes interactius Xavier Breil - "Amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi, a l’escola sempre es celebren activitats al voltant del llibre i la literatura. En aquest marc els alumnes de segon cicle de l’ESO de l’escola Sagrada Família, van portar a terme una activitat literària diferent, una experiència que integrava la Literatura i les Tecnologies de la Informació i Comunicació, no pas en el camí temut per alguns en què la pantalla acabi amb els text escrit, sinó, ben al contrari, per obrir-li noves portes, per experimentar una nova manera d’explicar un conte als petits."Contes interactius


Batxillerat artístic Batxillerat artísticBatxillerat artístic: àmbit audio- visual – Ana Fernández Álvarez - "Des de l'any 1969, que comença a la Universitat de Barcelona el projecte d'implantar oficialment una línia d'estudis sobre el món de la imatge cinematogràfica dins l’àmbit escolar de l’ensenyament primari i secundari, solament hem avançat en el seu vessant instrumental, és a dir, s'ha utilitzat aquest llenguatge com a una eina més d'aprenentatge, no com a una matèria d’estudi. Fonamentalment, ha resultat un intent que s'ha limitat a fer dels mitjans audiovisuals uns instruments subsidiaris d’altres camps educatius com poden ser les Ciències Naturals, la Literatura, la Història o la Filosofia."Batxillerat artístic
 
Pissarra
Pissarra
Jornades CinEscola
CinEscola
Les Jornades CinEscola volen oferir un espai obert per al debat sobre l’aprenentatge del cinema; per a la reflexió al voltant dels nous hàbits en el seu consum i de la necessitat de formar espectadors; i, també, per fer difusió d’experiències educatives sobre cinema que es fan en els nostres centres. Jornades CinEscola

TransEducaMundi Un pont...
TransEducaMundi
TransEducaMundi és una plataforma virtual d'ensenyament i aprenentatge multimèdia i plurilingüe que pretén crear un pont entre la societat i l'educació, amb la idea de comprometre la societat en la tasca educativa que ens correspon a tots com a ciutadans, així com d'acostar els nens i els joves a la ciutadania i al món que els envolta d'una manera crítica. TransEducaMundi


 
Subscripció a AulaMèdia: 
 

La Xarxa DVD EduCom DVD Educar en Comunicació

AulaMèdia | Editorials | Entrevistes | Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Publicitat | Cinema | Material | Revistes | Llibres
CinEscola | EduCom | Formació | Pissarra | DVDifusió | Enllaços | Índex | Redacció
Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600 píxels
AulaMèdia. Educació en Comunicació
ISSN 1699-2245