Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia IES La Vall del Tenes · Canal SET
Fem Televisió
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Editorials
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
Des de principis dels anys 90, i amb més intensitat des de fa 6 anys, Canal SET porta a terme una iniciativa pionera i innovadora a Catalunya: treballar en un projecte global amb nens i nenes de primària de 4t a 6è i amb joves de 3r i 4t d'ESO. A nivell local, s'intenta apropar la televisió als alumnes de Primària i Secundària fent que sentin una mica seva la televisió, com un element més de la seva vida al poble. Com una entitat més. Que no sigui ni aliena ni inaccessible. De fet, Canal SET va néixer com una associació cultural en la que qualsevol ciutadà podia participar en l'elaboració de programes. Avui la situació ha canviat, però pretenem que la filosofia sigui la mateixa. No tanquem la possibilitat a la participació dels veïns.

L'experiència a Secundària
A més de la col·laboració amb l'Escola Ronçana de Primària, l'estiu del 2000 va sorgir l'oportunitat d'iniciar una col·laboració entre l'IES La Vall del Tenes i la televisió local de Santa Eulàlia. Canal SET proposava la creació d'un taller audiovisual, un crèdit variable titulat Fem Televisió per a nois i noies de tercer i quart d'ESO, al mateix centre docent. La televisió local cedia material (a excepció de les càmeres que aportava l'institut) i també un periodista. Canal SET i l'institut volien que els alumnes fessin televisió, no que veiessin com es feia televisió. El centre docent va rebre la proposta amb entusiasme i va posar tots els mitjans a l'abast perquè fos una realitat de seguida. El crèdit audiovisual va començar sis mesos més tard, el desembre del 2000.

Des d’aleshores –i ininterrompudament- s’ha ofert a alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’institut. El crèdit intenta aportar les nocions bàsiques de redacció periodística en suport audiovisual, i també, és clar, de gravació, locució, edició i presentació. O el que és el mateix: explicar les rutines productives que segueix un mitjà de comunicació com és la televisió. Les professores de l’IES Vall del Tenes, Sole Galera i Imma Martínez i el periodista de Canal SET, Pere Nadal, s’encarreguen de dirigir el crèdit. A banda del pedagògic, l’objectiu és fer un informatiu en què tots els alumnes presenten i/o locuten una notícia. El resultat final forma part, durant una setmana i dues vegades a l’any, de la programació de la televisió local de Santa Eulàlia. Canal SET s’encarrega d’emetre el que s’anomena IES Informa, batejat així pels estudiants del primer crèdit que es va preparar.

Santa Eulàlia de Ronçana
La metodologia és eminentment pràctica. La qualificació final ve donada pel treball que els alumnes demostren. La valoració es fa en funció de l’adquisició de coneixements. Precisament, la teoria és l’altre part important que s’ofereix a un grup-classe d’entre 12 i 14 alumnes. Valorem molt l’atenció i l’interès dels estudiants a l’hora de transmetre el que passa a l’institut durant un semestre.

El crèdit variable fa sis cursos que s’imparteix a l’IES Vall del Tenes i té dues vessants. La primera és bàsica: és la pedagògica. Fer televisió obliga a observar i sintetitzar per tal que un fet sigui entenedor a qui veu i escolta la notícia. És a dir veure-ho, entendre-ho i explicar-ho. Es tracta d’una lliçó molt important en la formació acadèmica d’estudiants que té entre 14, 15 i 16 anys. És una assignatura pluridisciplinar que abraça l’expressió escrita, l’expressió oral, la introducció de la tecnologia i l’autonomia de l’alumne a la recerca de notícies i de les seves fonts. D’altra banda, Canal SET busca aquesta pedrera de futur, persones que ja havien adquirit una base de coneixements i que podien col·laborar en la televisió local del seu poble, donat que el component altruista de Canal SET és un dels pilars del seu funcionament. De fet, des del 2002 ja comencem a recollir els primers fruits. Sobretot els pedagògics. 

Els alumnes han vist com el seu treball –un informatiu amb sis o vuit notícies- s’emet, ara semestralment, a la graella de la televisió local de Santa Eulàlia. Quatre mesos de feina arriben a casa seva. Els resultats han sorprès, fins i tot, els responsables docents de l’IES Vall del Tenes i també els de Canal SET. Hi ha alumnes que han passat pel crèdit que han començat a col·laborar amb la televisió local. Per exemple, els dilluns al vespre, en el SET Informa, el telenotícies setmanal de Canal SET, que s’emet i es realitza en directe.

El llibre Fem Televisió
Aquesta experiència educativa es troba recollida en un llibre. L’octubre del 2002, el Consell Comarcal del Vallès Oriental va premiar el crèdit variable de l’IES La Vall del Tenes. El Fem televisió va guanyar la tercera edició del concurs per a l’edició de treballs de caràcter pedagògic Un2tres que promouen anualment el Consell Comarcal i el Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental. El premi, que no té dotació econòmica, consisteix en la publicació del treball que els professors del crèdit van presentar al certamen. La finalitat del premi Un2tres de renovació pedagògica és unir esforços, treballar, dur a terme projectes comuns i oferir als professors dels instituts de la comarca una col·lecció de materials educatius i de qualitat. El crèdit Fem Televisió va ser escollit entre sis originals que, el 2002, van concórrer al concurs. El llibre es va publicar, un any després, l’octubre del 2003.

Sole Galera i Pere Nadal a les Jornades EduCom organitzades per AulaMèdia

El Fem televisió consta de 15 capítols. Vol ser una eina perquè altres centres de Secundària puguin aplicar-lo al seu projecte curricular. La publicació té 78 pàgines i està dividida en dues parts. A la primera, a més de la introducció i la presentació, s’hi defineix l’opció metodològica, els continguts, les fases, els criteris d’avaluació i la temporalització del crèdit. La segona és un recull de les unitats teòrico-pràctiques que s’imparteixen a l’assignatura: avaluacions inicial i final, la gravació, el pla, la redacció, l’entrevista, els editatges i l’edició (ara per ordinador), l’informatiu, el fals directe (gravació) d’un informatiu en directe als estudis de Canal SET, l’elecció de notícies a través d’un consell de redacció, l’elaboració de les notícies, la locució, l’edició de les notícies i la presentació davant càmera. El llibre Fem televisió també inclou diversos exercicis pràctics i les notícies d’un informatiu, amb els textos i minutatges corresponents, que van realitzar els alumnes el juny del 2002 i que es pot veure en el disc compacte que acompanya la publicació.

 
Sole Galera
IES La Vall del Tenes
IES La Vall del Tenes
 
Pere Nadal
Canal SET
Canal SET