Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Índex AulaMèdia
Activitats 2005

AulaMèdia
 - Editorials
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
Enllaços
Índex
EduCom.info
Correu


L'educació en venda? L'educació en venda?L'educació en venda? - Francesc-Josep Deó - La publicitat i la mercantilització també arriba a les escoles i als instituts, a tota l'educació. No parlem només dels Estats Units, a l'Estat francès l'associació Résistance à l'Agression Publicitaire (RAP) ha posat en marxa, per sisè any consecutiu, una campanya contra la presència de la publicitat a les escoles: "rentrée sans marques". Critiquen així la presència de marques comercials en kits pedagògics, en els jocs i en l’esponsorització de l'educació.L'educació en venda?

La televisió i la publicitat... La televisió i la publicitat..."La televisió i la publicitat afecta a adults i a infants" - Entrevista a Dolça Vert Ros - "Els nens i nenes es passen moltes hores sols davant del televisor sense que ningú els ajudi a llegir el que veuen, a llegir aquests “textos”. I per la meva experiència he pogut comprovar que, el que els hi arriba, són fragments d’allò que veuen."
"Penso que la televisió i la publicitat afecta a adults i a infants. Més als nens i nenes perquè no tenen recursos per a fer front a les estratègies de seducció que utilitzen els mitjans i no tenen capacitat per a fer una lectura crítica d’allò que reben. Crec que és una irresponsabilitat no ensenyar a llegir i escriure missatges audiovisuals a l’escola en aquests moments quan aquests tipus de missatges són omnipresents."La televisió i la publicitat...

La dominació publicitària avui La dominació publicitària avuiLa dominació publicitària avui. Importància i trivialització de la imatge - Ramon Breu - "Els missatges que ens transmeten la televisió i els mitjans de comunicació de masses són els canals essencials perquè la ciutadania adopti models i pautes de vida. Només un anacoreta o un troglodita no entendrien l’anterior afirmació. Semblaria lògic pensar que la transcendència dels mitjans de comunicació exigeix i demanda que ocupin un espai important en els continguts escolars. La integració dels mitjans de comunicació a l’escola, però, és marginal, fins i tot insòlita."La dominació publicitària avui

Publicitat i escola Publicitat i escolaPublicitat i escola - Quilo Martínez- "Per atreure l’atenció del potencial client cap un producte o cap a un servei determinat, el mecanisme publicitari recorre a una acció de condicionament psicològic que arriba a crear en aquest client la necessitat de posseir i utilitzar aquest determinat producte o servei. Aquesta forma de pressió sobre el consumidor està fonamentada no només en la força expressiva i emotiva de la comunicació publicitària, sinó també en la freqüència o contínua repetició dels missatges i en l’elecció dels moments més adequats per fer arribar aquests missatges a un públic prèviament ben definit."Publicitat i escola
 
Pissarra
Pissarra
CinEscola.info CinEscola
Lladres d'anuncis
Aquest més a CinEscola podeu trobar una nova fitxa didàctica d'una pel·lícula que ens parla, també, de la publicitat: Lladres d'anuncis.Lladres d'anuncis

R.A.P. Antipub.net
R.A.P.
L'associació "Résistance à l'Agression Publicitaire (R.A.P.) impulsa actualment una campanya contra la publicitat a les escoles i els instituts.R.A.P.

Adbusters Adbusters
Adbusters
Els grup canadenc Adbusters edita, en angles, la revista contrapublicitaria més coneguda.Adbusters

Brigades Anti Pub B.A.P.
Brigades Anti Pub
Les Brigades Anti Pub (B.A.P.) és un grup francés d'activisme antipublicitari. Del seu web destaquem l'apartat de fotos.Brigades Anti Pub

Subscripció a la llista d'AulaMèdia
 

 
 
DidacticoLite.com CinEscola.info EduCom.info
AulaMèdia | Editorials| Intro | Premsa | Ràdio | Televisió | Material | Revistes | Llibres
CinEscola | EduCom | Formació | Pissarra | Enllaços | Índex
Aquest web ha estat dissenyat per a una configuració de 800 X 600 píxels
AulaMèdia. Educació en Comunicació
ISSN 1699-2245